Prospekt / Memorandum - Newton Nordic

prospekt / memorandum

Teckningsoption TO 5

Lösenperiod 1 – 15 november 2018

Anmälningssedel (pdf)
Prospekt med fullständiga villkor (pdf)

Teckningsoption TO 4

Lösenperiod 1 – 15 juni 2018

Anmälningssedel (pdf)
Prospekt med fullständiga villkor (pdf)

Emission 17 november 2017

Styrelsen i Intuitive Aerial AB (”Intuitive Aerial eller Bolaget”) offentliggör härmed Prospekt, med anledning av förestående företrädesemission med överteckningsemission som beslutades på extra bolagsstämma den 13 november 2017.

Teckningsperiod 23 nov – 11 dec 2017


Intuitive Aerial AB (publ) förlänger teckningstiden i pågående företrädesemission med överteck-ningsemission (”Erbjudandet”) fram till måndagen den 8 maj 2017.

Emission 29 mars 2017

Styrelsen i Intuitive Aerial AB (pubs) (“Intuitive Aerial” eller “Bolaget” har, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 26 januari 2017, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, vilken vid full anslutning kommer att tillföra Bolaget cirka 8,2 miljoner kronor före emissionskostnader (“Emissionen”).

Teckningsperiod 5 – 24 april 2017


Informationsträff

Intuitive Aerial arrangerar en informationskväll med anledning av Erbjudandet, dit såväl aktieägare som allmänheten är inbjudna att delta.
När: Tisdagen den 18 april, kl 17.30
Var: Intuitive Aerials huvudkontor, Lokstallsgatan 8, Linköping (ca 800 meter från Centralstationen)
Informationsträffen inleds med servering av en matig smörgås klockan 17.30. Presentationen startar omkring 18.00 och efter presentationen finns tid för frågor. Anmälan sker per e-post till: hello@newtonnordic.com eller per telefon till Intuitive Aerial, tel 013-991 39 90.

Upptagande på Nasdaq Stockholm First North

Intuitive Aerial AB (publ)s aktier och teckningsoptioner handlas på Nasdaq Stockholm First North sedan den 13 januari 2015.

Bolagsbeskrivning inför upptagande till handel på Nasdaq Stockholm First North

Scroll to Top