VD-brev april 2021 - Newton Nordic

pressmeddelanden

Newton-Nordic-VD-brev

VD-brev april 2021

Hej aktieägare,

Vi har det senaste året fått många nya aktieägare och antalet uppgår nu till cirka 3400 stycken, vilket är jätteroligt! Jag får ofta frågor från er, både i med- och motgång, vilket jag uppskattar mycket. För att förbättra kommunikationen med er aktieägare har jag för avsikt att mellan varje kvartalsrapport framöver skicka ut ett vd-brev med uppdatering om verksamheten. Slumpen gjorde att detta första vd-brev kom ut första april, men jag kan redan nu meddela att det är ingen idé att ni leter efter aprilskämt i detta brev!

Både bolaget och branschen har nu anpassat sig till det rådande läget i och med Corona. Vi märker av en ökad aktivitet hos kunder, även om det fortfarande inte är samma nivå som innan pandemin. Orderingången ligger just nu på liknande nivå som under det senaste halvåret.

I höstas genomförde bolaget en lyckad kapitalanskaffning som förstärkte kassan med cirka 22 miljoner efter emissionskostnader. Vi gjorde detta för att ha ekonomiska möjligheter att exekvera den strategi som styrelsen antagit. Huvudinriktningen i strategin är att gå från att enbart leverera kamerstabilisering till att även erbjuda hela system av rörliga kameror. Det finns flera anledningar till att ta detta steg. Dels ger det möjlighet att attrahera fler typer av kunder vilket ökar antalet möjliga affärer, och dels ökar priset på den genomsnittliga affären, då vi kan ta en större del av kakan. Dessutom ger denna strategiska förflyttning helt andra möjligheter att leverera på trender i marknaden såsom augmented reality (förstärkt verklighet, där interaktiv grafik i realtid blandas med rörlig broadcast) och motion control (möjlighet att på olika sätt automatiskt styra kameran).

Efter emissionen har vi i ledningen tagit fram en konkret genomförandeplan, som innefattar allt från sälj och marknadsföring till utveckling och organisation. De största fokusområdena det kommande året är:

  • Utveckla bättre, mer välintegrerade helhetslösningar
  • Undersöka och implementera modeller för att öka våra återkommande intäkter
  • Utveckla nya produkter för att öka den adresserbara marknaden
  • Komplettera organisationen för att kunna leverera ovanstående

 

Tillsammans med partners erbjuder vi idag hela system av rörliga kameror och vi erbjuder också viss integration av våra och andras produkter. Vi har nu initierat en förstudie, där vi tar fram olika koncept för att kunna ge ett mer integrerat erbjudande. Här handlar det till stor del om att tillvarata Newtons centrala position i systemet i syfte att ge hela systemet möjlighet till exempelvis AR, motion control och target tracking. Vi kommer här att börja arbeta med de lösningar som har kortast väg till marknad med förhoppningen att kunna demonstrera för kunder mot slutet av året.

Vi har även påbörjat ett arbete med att undersöka olika sätt att öka våra återkommande intäkter. Det finns flera fördelar med detta, exempelvis att få större förutsägbarhet i intäktsflödet och att få intäkter under hela produktens livslängd, vilket skulle öka intäkterna per produkt totalt sett. Vi ser bland annat på möjligheten att hyra ut eller erbjuda leasing av NEWTON med mål att ha en modell på plats innan sommaren.

En viktig del för att lyckas med genomförandet av strategin är att vi har rätt organisation med rätt medarbetare. Jag är mycket stolt över vår nuvarande personal, som har mångårig kunskap och erfarenhet inom såväl branschen som sina respektive specialistområden, men de behöver bli fler! Vi har därför påbörjat rekrytering av mekanikkonstruktör och mjukvaruutvecklare med inriktning mot reglersystem. Vi lägger stor vikt vid att hitta personer med gedigen erfarenhet som både passar in i och kompletterar teamet. Mekanikkonstruktörstjänsten är nu tillsatt, men vi har fortfarande inte hittat rätt person till tjänsten som mjukvaruutvecklare. Vi har även börjat planera för att tillsätta mer resurser på sälj- och marknadssidan. Coronan påverkar fortfarande branschen, men det är viktigt att vi har rätt resurser på plats när vi kan arbeta mer proaktivt med försäljning igen.

För mig och teamet är det mycket stimulerande att ha påbörjat den strategiska förflyttningen mot hela system. Mycket arbete återstår, men jag är nu än mer övertygad om att vi är på rätt väg.

 

Linköping 1 april 2021
Henrik Lewander, VD

Scroll to Top