Valberedningens förslag till val av styrelse i Newton Nordic AB - Newton Nordic

pressmeddelanden

Newton_grey on yellow

Valberedningens förslag till val av styrelse i Newton Nordic AB

Valberedningen i Newton Nordic har tagit fram förslag till styrelse inför årsstämman 2020.

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma föreslås nyval av Johanna Palmér. Omval föreslås av styrelseledamöterna Pelle Hjortblad, Magnus Sundelin och Robin Kahlbom. Den nuvarande styrelseledamoten Oscar Öberg har avböjt omval. Till styrelseordförande föreslås Pelle Hjortblad.

Presentation av styrelseledamöterna finns på Newton Nordics hemsida, www.newtonnordic.com.

Presentation av nyvalskandidaten Johanna Palmér följer nedan:
Johanna Palmér (f 1979) är en känd näringslivsprofil och mångårig vd för Östsvenska Handelskammaren. Idag arbetar hon som styrelseproffs, föreläsare och fristående debattör. Hon brinner för ledarskap, omvärldsanalys och hållbarhet och har en bakgrund som kommunikationskonsult inom investor relations. Johanna Palmér är civilekonom från Örebro Universitet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Lewander
Newton Nordic AB
henrik.l@newtonnordic.com
+46 (0)10 222 16 18

Newton Nordic utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustri. NEWTON-systemet används för att livesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållning och evenemang. Upplev NEWTON-systemet på www.newtonnordic.com

Scroll to Top