Valberedningens förslag till val av styrelse i Newton Nordic AB - Newton Nordic

pressmeddelanden

NewtonNordiclogowhite

Valberedningens förslag till val av styrelse i Newton Nordic AB

Valberedningen i Newton Nordic har tagit fram förslag till styrelse inför årsstämman 2021.

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma föreslås nyval av Peter Lundgren. Omval föreslås av styrelseledamöterna Pelle Hjortblad, Magnus Sundelin, Johanna Palmér och Robin Kahlbom. Till styrelseordförande föreslås Pelle Hjortblad.

Presentation av styrelseledamöterna finns på Newton Nordics hemsida, www.newtonnordic.com. Presentation av nyvalskandidaten Peter Lundgren följer nedan:

Peter Lundgren har gedigen erfarenhet inom internationell broadcast, TV-produktion, Corporate media, underhållning, event och sport. Peter är medgrundare av Twentyfourseven-koncernen 1996 som förvärvades av NEP Group (Creative Technologies) 2019. Peter var även en av 5 grundare och koncernchef 1999 till displayteknikbolaget Displayit som noterades på Stockholmsbörsen (NGM) 2002.

De senaste 25 år har Peter verkat som koncernchef främst i Norden, men han har även verkat som konsult i Europa, USA och Ryssland. Idag är Peter aktiv i bolaget Pointbreak AB och en av två delägare till Moving Media Nordic. Peter är en “Moving Media Professionell” med ett stort nätverk inom rörlig bild och en aktiv entreprenör inom främst TV-produktion och Corporate media.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Lewander, VD
Newton Nordic AB
henrik.l@newtonnordic.com
+46 (0)10 222 16 00

 

Om Newton Nordic 

Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustri. Newton-systemet används vid livesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållning och evenemang. Upplev Newtonsystemet på www.newtonnordic.com.

Newton Nordic AB är listat på Nasdaq First North Growth Market sedan januari 2015. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Scroll to Top