Teckningsperioden påbörjad för Intuitive Aerial AB:s IPO-emission med planerad listning på First North - Newton Nordic

pressmeddelanden

aktier-700-160927
Teckningsperioden påbörjad för Intuitive Aerial AB:s IPO-emission med planerad listning på First North

Intuitive Aerial AB (publ), som utvecklar världens ledande multirotorhelikoptrar (i folkmun benämnt drönare) för den professionella filmindustrin, har nu inlett teckningsperioden i en till ca 80% garanterad listningsemission om 15 miljoner kronor inför planerad listning i januari 2015 på First North vid Nasdaq Stockholm. De nyemitterade aktierna erbjuds för aktiespridning till allmänheten i Sverige.

Intuitive Aerials produktserie Aerigon är i dag den främsta systemplattformen för professionell filmning med stora, digitala filmkameror. Intresset, bland annat från medieindustrin, är enormt och det finns en stor övertygelse att marknaden för obemannade luftburna farkoster (UAS) och produkter som Aerigon kommer att fortsätta växa. Den teknik som finns tillgänglig idag är inte tillräckligt mogen för att uppfylla de höga krav som ställs. Intuitive Aerials system är unikt eftersom det erbjuder en lösning som är helt anpassad för den professionella mediebranschen, något som verifieras av de kunder som använder systemet. Under 2015 lanseras Intuitive Aerials nästa produktserie, en systemplattform anpassad för livesändningar och broadcastindustrin.

– Marknaden för obemannade luftburna farkoster ökar explosionsartat och möjligheterna är till synes oändliga. Från att ha kretsat kring militära tillämpningar blir de civila användningsområdena allt fler. Idag används drönare inte bara inom foto och film utan även till paketleveranser, skapande av 3D-kartor och inom sjukvården. Vi blir förfrågade om nya utvecklingsprojekt nästan varje vecka.

– Intuitive Aerials affärsmöjligheter för global expansion är starka. Med fokus på kundens upplevelse kombinerat med teamets samlade kunskap och innovationskraft har vi med små medel lyckats skapa en globalt ledande produkt. Den har sålts till strategiskt viktiga kunder världen över. Allt detta utgör en stadig grund inför kommande expansion. Jag är övertygad om att vi kan skapa betydande värde för aktieägarna framöver.

Robin Kahlbom, VD

Intuitive Aerial påbörjar nu sin IPO-emission på First North vid Nasdaq Stockholm. Målet med emissionen är att ta in kapital för att förstärka säljorganisationen och utveckla Bolagets distributionsnätverk för en ökad försäljningskapacitet, samt att stärka Bolagets utvecklingsavdelning för att bibehålla den tekniska ledningsposition som Bolaget innehar.

Teckningsperioden pågår mellan 24 november – 10 december. G&W Fondkommission är Bolagets finansiella rådgivare i transaktionen. Advokatfirman Delphi har bistått G&W inför transaktionen.

www.intuitiveaerial.com, via www.gwkapital.se samt www.nordnet.se. Emissionsinstitut för transaktionen är Aktieinvest, se www.aktieinvest.se.

Stockholm 2014-11-25

För ytterligare information
Robin Kahlbom, VD Intuitive Aerial AB (publ), tfn 073-070 32 02,
e-mail: robin.k@intuitiveaerial.com.

Om Intuitive Aerial
Intuitive Aerial utvecklar världens ledande multirotorhelikoptrar (i vardagsspråk benämnt drönare) för den professionella filmindustrin. Genom att kombinera avancerad reglerteknik med unika tekniska lösningar och enastående produktdesign har Intuitive Aerial öppnat helt nya möjligheter för att förmedla banbrytande visuella upplevelser på filmduken. Intuitive Aerial har färdigutvecklade produkter i den egna produktserien Aerigon, som redan används av ett stort antal internationella filmproducenter.

Scroll to Top