Styrelseförändring i Intuitive Aerial - Newton Nordic

pressmeddelanden

Styrelseförändring i Intuitive Aerial
Tidigare styrelseordförande, Jonas Lindqvist, har i samråd med styrelsen valt att till förmån för nya uppdrag lämna styrelsen för Intuitive Aerial AB med effekt från den 22 december. Jonas som varit verksam i styrelsen för Intuitive Aerial AB sedan 2010 fortsätter att stå till bolagets förfogande för speciella uppdrag.

– Som grundare har mitt engagemang varit stort redan från första dagen och jag är oerhört stolt över vad företagsledning och medarbetare åstadkommit tillsammans under min tid i styrelsen. Jag har stor tilltro till bolagets fortsatta utveckling och med den kunskap och erfarenhet som styrelsen besitter är det naturligt att lämna över stafettpinnen, säger Jonas Lindqvist.

För mer information kontakta: 
Peter Ahlgren, Styrelseordförande
+46 (0) 70 815 09 91

Denna information är sådan information Intuitive Aerial AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 december 2016 kl 11.30.

Om Intuitive Aerial AB (publ)
Intuitive Aerial utvecklar och tillverkar professionella, fjärrstyrda kameraplattformar för högkvalitativa film-, TV- och reklamproduktioner. Bolaget erbjuder AERIGON, marknadens första fjärrstyrda, flygande kamerasystem för professionella produktionskameror. Med egenutvecklad kamerastabilisering baserad på avancerad reglerteknik, möjliggör AERIGON kreativt och intuitivt filmande med lika stabil bild från luften som på marken. Systemet har använts i en rad storskaliga film- och TV-produktioner såsom James Bond SPECTRE, Disneys Into the Woods, Marvels Avengers: Age of Ultron och naturdokumentärer för BBC, National Geographic och Animal Planet. Bolaget erbjuder också NEWTON, ett stabiliserat kamerahuvud avsedd för användning i situationer där det inte är möjligt eller tillåtet att flyga, såsom i TV-studios eller stora eventarenor. Både AERIGON- och NEWTON-systemen styrs trådlöst via den sofistikerade kontrollenheten DOMINION. Intuitive Aerial har sitt huvudkontor i Linköping och är listat på Nasdaq First North sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Scroll to Top