Start för handel i teckningsoptioner TO 4 och TO 5 - Newton Nordic

pressmeddelanden

DSC_0438
Start för handel i teckningsoptioner TO 4 och TO 5

First North har godkänt Intuitive Aerials ansökan om upptagande till handel av teckningsoptionerna TO 4 respektive TO 5 som emitterades i samband med Bolagets företrädesemission med överteckningsemission (”Erbjudandet”) i december 2017. Första handelsdag blir 30 januari 2018.

Teckningsoptioner TO 4
Det finns 12 524 527 teckningsoptioner TO 4. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Intuitive Aerial under lösenperioden 1 – 15 juni 2018.

Lösenkursen för TO 4 ska uppgå till 75 procent av aktiens volymvägda genomsnittskurs under den period om tjugo handelsdagar som slutar sju bankdagar innan första dagen i lösenperioden, avrundat ned till helt tiotal öre, dock lägst 0,30 kronor och högst 1,00 kronor.

Sista handelsdag för TO 4 förväntas bli onsdagen den 13 juni 2018.

Teckningsoptioner TO 5
Det finns 12 524 527 teckningsoptioner TO 5. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Intuitive Aerial under lösenperioden 1 – 15 november 2018.

Lösenkursen för TO 5 ska uppgå till 75 procent av aktiens volymvägda genomsnittskurs under den period om tjugo handelsdagar som slutar sju bankdagar innan första dagen i lösenperioden, avrundat ned till helt tiotal öre, dock lägst 0,30 kronor och högst 1,00 kronor.

Sista handelsdag för TO 5 förväntas bli tisdagen den 13 november 2018.

ISIN-koder
ISIN-koden för TO 4: SE0010573204
ISIN-koden för TO 5: SE0010573212

Villkor för teckningsoptioner
Fullständiga villkor för teckningsoptionerna TO 4 respektive TO 5 finns i det prospekt som styrelsen för Intuitive Aerial upprättade i samband med Erbjudandet. Prospektet kan laddas ner på:

Linköping den 24 januari 2018
Styrelsen i Intuitive Aerial AB 

För mer information kontakta:
Peter Ahlgren, Styrelseordförande
peter.ahlgren@intuitiveaerial.com

Robin Kahlbom, VD
robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0)73 070 32 02

Denna information är sådan information Intuitive Aerial AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 januari kl 08.30.

Om Intuitive Aerial AB (publ)
Intuitive Aerial utvecklar och tillverkar professionella, fjärrstyrda kameraplattformar för högkvalitativa film-, TV- och reklamproduktioner. Med egenutvecklad teknik för kamerastabilisering baserad på avancerad reglerteknik möjliggörs intuitivt filmande med stabil bild. Bolaget erbjuder NEWTON, ett stabiliserat kamerahuvud som kan användas på applikationer i rörelse, exempelvis på fordon, kranar- räls- och wiresystem. Systemet har använts i flera stora TV produktioner såsom Eurovision Song Contest, MTV Music Video Awards, Kristallen, UEFA Europa League och Red Bull Straight Rhythm. Med bolagets multirotorhelikopter AERIGON erbjuds dessutom ett fjärrstyrt flygande kamerasystem för professionella produktionskameror. Systemet har använts i en rad storskaliga film- och TV-produktioner såsom James Bond SPECTRE, Disneys Into the Woods, Marvels Avengers: Age of Ultron och naturdokumentärer för BBC, National Geographic och Animal Planet.  Både AERIGON- och NEWTON-systemen styrs trådlöst via den sofistikerade kontrollenheten DOMINION. Intuitive Aerial har sitt huvudkontor i Linköping och är listat på Nasdaq First North sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser avseende listningen vid Nasdaq First North är G&W Fondkommission.

Scroll to Top