Skatteverket beslutar om fördelning av anskaffningsutgift - Newton Nordic

pressmeddelanden

annual_general_meeting
Skatteverket beslutar om fördelning av anskaffningsutgift

Intuitive Aerial AB genomförde en företrädesemission i november – december 2017 med tillhörande överteckningsemission (”Erbjudandet”). Erbjudandet bestod av Units till teckningskursen 1,20 kronor. En (1) Unit innehöll två (2) aktier, en (1) teckningsoption TO 4 och en (1) teckningsoption TO 5. Fram till dess att Erbjudandet registrerats hos Bolagsverket handlades tecknade Units som BTU på First North.

Intuitive Aerial har begärt besked från Skatteverket om fördelning av anskaffningsvärdet för aktierna samt de medföljande teckningsoptionerna TO 4 och TO 5.

Handeln med teckningsoptionerna TO 4 respektive TO 5 inleddes i januari 2018. Medianvärdet av de fem första handelsdagarna med lägsta betalkurser, räknat från första handelsdag, var 0,07 kronor för TO 4. Medianvärdet av de fem första handelsdagarna med lägsta betalkurser, räknat från första handelsdag, var 0,08 kronor för TO 5. Motsvarande medianvärde för aktierna var 0,49 kronor.

Av anskaffningsutgiften för aktierna och medföljande teckningsoptioner TO 4 respektive TO 5 i Intuitive Aerial bör därför 87 procent hänföras till de nytecknade aktierna, 6 procent till teckningsoptionen TO 4 och 7 procent till teckningsoptionen TO 5.

Därmed anses varje aktie som tecknats i nyemissionen anskaffad för 0,52 kronor, teckningsoptionen TO 4 anses anskaffad för 0,07 kronor och teckningsoptionen TO 5 anses anskaffad för 0,09 kronor.

Uppgifterna om anskaffningsvärde ska användas i kommande deklaration vid försäljning av:

a) aktier tecknade i nyemissionen;

b) teckningsoptionerna TO 4 respektive TO 5; och/eller

c) aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna TO 4 eller TO 5 som erhållits i samband med nyemissionen.

Endast de som via aktiedepå eller VP-konto tecknat Units i Erbjudandet eller förvärvat BTU på First North berörs av uppgifterna. De som via ISK eller kapitalförsäkring tecknat Units i Erbjudandet eller förvärvat BTU på First North berörs inte av uppgifterna.

Linköping den 26 februari 2018
Styrelsen i Intuitive Aerial AB

För mer information kontakta:
Peter Ahlgren, Styrelseordförande
peter.ahlgren@intuitiveaerial.com

Robin Kahlbom, VD
robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0)73 070 32 02

Om Intuitive Aerial AB
Intuitive Aerial utvecklar och tillverkar professionella, fjärrstyrda kameraplattformar för högkvalitativa film-, TV- och reklamproduktioner. Med egenutvecklad teknik för kamerastabilisering baserad på avancerad reglerteknik möjliggörs intuitivt filmande med stabil bild. Bolaget erbjuder NEWTON, ett stabiliserat kamerahuvud som kan användas på applikationer i rörelse, exempelvis på fordon, kranar- räls- och wiresystem. Systemet har använts i flera stora TV produktioner såsom Eurovision Song Contest, MTV Music Video Awards, Kristallen, UEFA Europa League och Red Bull Straight Rhythm. Med bolagets multirotorhelikopter AERIGON erbjuds dessutom ett fjärrstyrt flygande kamerasystem för professionella produktionskameror. Systemet har använts i en rad storskaliga film- och TV-produktioner såsom James Bond SPECTRE, Disneys Into the Woods, Marvels Avengers: Age of Ultron och naturdokumentärer för BBC, National Geographic och Animal Planet.  Både AERIGON- och NEWTON-systemen styrs trådlöst via den sofistikerade kontrollenheten DOMINION. Intuitive Aerial har sitt huvudkontor i Linköping och är listat på Nasdaq First North sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser avseende listningen vid Nasdaq First North är G&W Fondkommission.

Scroll to Top