Samarbeten i fokus när Intuitive Aerial deltog på IBC mässan i Amsterdam - Newton Nordic

pressmeddelanden

Intuitive Aerial at IBC 2017
Samarbeten i fokus när Intuitive Aerial deltog på IBC mässan i Amsterdam

Intuitive Aerial AB (publ) har nyligen varit utställare på IBC (International Broadcasting Convention), som ägde rum 14-19 september i Amsterdam, Nederländerna. Syftet med deltagandet var främst att marknadsföra och sälja NEWTON samt utveckla nätverk av strategiska samarbetspartners.

Intuitive Aerial ställde ut i delad monter tillsammans med de svenska bolagen Flowcine och Easyrig, vilken var vältrafikerad med hundratals besökare under mässans samtliga dagar. I montern hade besökarna möjlighet att testa och utvärdera prestandan i produkterna NEWTON S och NEWTON C på en pneumatiskt upphängd fyrhjuling vilket genererade stort intresse och demonstrationerna resulterade i nya konkreta försäljningsmöjligheter.

Intuitive Aerials produkter var även representerade i andra kunders och samarbetspartners montrar, bland annat hos Sony Professional Solutions som i samarbete med Spidercam visade upp NEWTON på Spidercams senaste produktlansering Spidercam Light. I samband med detta offentliggjordes även tekniksamarbetet mellan Intuitive Aerial och Spidercam inom den nya produktlanseringen.

Som beskrivits i tidigare halvårsrapport och pressmeddelande publicerat den 5 maj 2017, har Intuitive Aerial under året arbetat med bearbetning av några av branschens leverantörer av film och TV-teknik gällande strategiska partnerskap med distribution integration av bolagets produkter. Intuitive Aerial har under det tredje kvartalet genomfört produktdemonstrationer med lyckat resultat. Under IBC genomfördes uppföljningsmöten och en av dessa aktörer har nu bekräftat att man avser gå vidare i processen genom att genomföra konkreta användartester i verklig miljö vilka kommer att hållas under fjärde kvartalet 2017. Det gemensamma målet är att ingå ett avtal och lansera produkterbjudandet under kommande NAB mässa i Las Vegas i April 2018. Intuitive Aerial får genom lyckat avtal med denna leverantör tillgång till en marknadspotential om minst 200 NEWTON stabiliseringshuvuden respektive 200 DOMINION styrenheter som kompletteringsinvestering till redan sålda produkter inom leverantörernas befintliga kundnätverk. Till detta kommer löpande nyförsäljning genom att leverantörerna kan integrera NEWTON och DOMINION i sitt produkterbjudande till kunden redan från start och därmed även höja kundvärdet för sina egna produkter.

Under mässan genererades även nya möjligheter till teknik och försäljningssamarbeten med ytterligare en amerikansk välrenommerad aktör.

– Sammanfattningsvis är vi väldigt nöjda med utfallet av mässan som både genererat viktiga möten med samarbetspartners samt skapat nya försäljningsmöjligheter, säger Robin Kahlbom VD Intuitive Aerial. Samtidigt som våra cirklar utökas och medvetandet om våra produkter stärks genom kunder och partners, märker vi genom våra besökare att vi fortfarande är relativt anonyma i branschen. Detta bekräftar att vår marknadsbearbetning måste stärkas betydligt, avslutar Robin Kahlbom.

För mer information kontakta:
Robin Kahlbom, VD
robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0)73 070 32 02

Ina Nehr, Marknads- och Kommunikationsansvarig
ina.n@intuitiveaerial.com
+46 (0)732 63 07 00

Denna information är sådan information Intuitive Aerial AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september 2017 kl 09.00.

Om Intuitive Aerial AB (publ)
Intuitive Aerial utvecklar och tillverkar professionella, fjärrstyrda kameraplattformar för högkvalitativa film-, TV- och reklamproduktioner. Med egenutvecklad teknik för kamerastabilisering baserad på avancerad reglerteknik möjliggörs intuitivt filmande med stabil bild. Bolaget erbjuder NEWTON, ett stabiliserat kamerahuvud som kan användas på applikationer i rörelse, exempelvis på fordon, kranar- räls- och wiresystem. Systemet har använts i flera stora TV produktioner såsom Eurovision Song Contest, UEFA Europa League och Red Bull Straight Rhythm. Med bolagets multirotorhelikopter AERIGON erbjuds dessutom ett fjärrstyrt flygande kamerasystem för professionella produktionskameror. Systemet har använts i en rad storskaliga film- och TV-produktioner såsom James Bond SPECTRE, Disneys Into the Woods, Marvels Avengers: Age of Ultron och naturdokumentärer för BBC, National Geographic och Animal Planet.  Både AERIGON- och NEWTON-systemen styrs trådlöst via den sofistikerade kontrollenheten DOMINION. Intuitive Aerial har sitt huvudkontor i Linköping och är listat på Nasdaq First North sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser avseende listningen vid Nasdaq First North är G&W Fondkommission.

Scroll to Top