Resultat av lösen av teckningsoptioner TO 5 - Newton Nordic

pressmeddelanden

annual_general_meeting
Resultat av lösen av teckningsoptioner TO 5

Lösenperioden för Intuitive Aerial TO 5 avslutades den 15 november 2018. Totalt har 11 083 962 teckningsoptioner TO 5 utnyttjats (cirka 88,5 procent av samtliga TO 5), vilket innebär att Intuitive Aerial tillförts cirka 3,3 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,2 MSEK.

De nya aktierna bokförs som Intuitive Aerial IA tills att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas vara klart i mitten av december 2018.

Efter registreringen kommer Intuitive Aerial ha 57 561 935 aktier emitterade. Aktiekapitalet kommer att uppgå till 10 361 148,30 kronor.

– Jag vill tacka alla innehavare av teckningsoptioner TO 5 som valt att nyttja sina optioner. Likviden kommer användas till utökad försäljning och marknadsföring av NEWTON-serien. Vi lanserade nyligen vår nya produkt NEWTON S2 4K som utökar marknadspotentialen i vårt erbjudande och gör kundernas investering än mer framtidssäker. Likviden kommer även användas till fortsatt utvecklingsarbete riktat mot att vidare öka marknadspotentialen hos våra erbjudanden. Vi ser genom vidare utvecklingsarbete möjligheter att göra våra produkter mer attraktiva för ytterligare användningsområden inom TV-broadcast än de som produkterna främst används inom idag, säger Robin Kahlbom, vd i Intuitive Aerial.

Linköping den 22 november 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robin Kahlbom, vd
Intuitive Aerial AB
robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0)73 070 32 02

Om Intuitive Aerial

Intuitive Aerial är ett svenskt innovationsbolag som utvecklar högteknologiska produkter för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom både film och tv-industrin. Bolaget riktar sig primärt mot tjänste- och uthyrningsföretag som arbetar på uppdragsbasis med inspelning och livesändning av rörliga bilder världen över. Intuitive Aerial erbjuder produktserien NEWTON – kompakta gyrostabiliserade kamerahuvuden samt DOMINION som används för fjärrstyrning av bolagets produkter och kamerasystem från tredje-part. Företaget är även känt för produkten AERIGON – en filmdrönare som lyfter och stabiliserar tunga proffskameror. Under 2017 presenterade bolaget en ny strategi med fokus på marknadsföring och försäljning av NEWTON-serien. Bolaget har sitt säte i teknikinnovativa Linköping med närhet till både Linköpings Universitet och ett av Sveriges ledande startup-kluster. Intuitive Aerial är listat på Nasdaq First North Stockholm sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.

 

Scroll to Top