Resultat av lösen av Intuitive Aerial teckningsoptioner TO 4 - Newton Nordic

pressmeddelanden

DSC09248
Resultat av lösen av Intuitive Aerial teckningsoptioner TO 4

Lösenperioden för Intuitive Aerial TO 4 avslutades den 15 juni 2018. Totalt har 11 404 392 teckningsoptioner TO 4 utnyttjats (cirka 91,1 procent av samtliga TO 4), vilket innebär att Intuitive Aerial tillförs cirka 3,4 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,2 MSEK.

De nya aktierna bokförs som Intuitive Aerial IA tills emissionen registrerats hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas till mitten av juli 2018.

Efter registreringen kommer Intuitive Aerial att ha 46 477 973 aktier emitterade. Aktiekapitalet kommer att uppgå till 8 366 035,14 kronor.

– Jag vill tacka alla innehavare av teckningsoptioner TO 4 som valt att utnyttja sina optioner. Emissionslikviden kommer användas till att fortsätta vår utökade marknadsföring av NEWTON, däri innefattat det pågående lanseringsarbetet för uppföljaren till NEWTON S – NEWTON S2. Emissionslikviden kommer även användas till fortsatt utvecklingsarbete och färdigställande av kommande versioner av NEWTON som vi översiktligt presenterade i prospektet från november 2017, säger Robin Kahlbom, vd i Intuitive Aerial.

Linköping den 21 juni 2018

Styrelsen i Intuitive Aerial AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robin Kahlbom, vd Intuitive Aerial AB robin.k@intuitiveaerial.com +46 (0)73 070 32 02

Om Intuitive Aerial

Intuitive Aerial är ett svenskt innovationsbolag som utvecklar högteknologiska produkter för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom både film och tv-industrin. Bolaget riktar sig primärt mot tjänste- och uthyrningsföretag som arbetar på uppdragsbasis med inspelning och livesändning av rörliga bilder världen över. Intuitive Aerial erbjuder produktserien NEWTON – kompakta gyrostabiliserade kamerahuvuden samt DOMINION som används för fjärrstyrning av bolagets produkter och kamerasystem från tredje-part. Företaget är även känt för produkten AERIGON – en filmdrönare som lyfter och stabiliserar tunga proffskameror. Under 2017 presenterade bolaget en ny strategi med fokus på marknadsföring och försäljning av NEWTON-serien. Bolaget har sitt säte i teknikinnovativa Linköping med närhet till både Linköpings Universitet och ett av Sveriges ledande startup-kluster. Intuitive Aerial är listat på Nasdaq First North Stockholm sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Scroll to Top