Resultat av företrädesemissionen - Newton Nordic

pressmeddelanden

Resultat av företrädesemissionen
Företrädesemissionen i Intuitive Aerial om cirka 10,7 miljoner kronor har övertecknats. Slutlig sammanställning visar att totala teckningen uppgår till 15,5 mnkr, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 145 procent. Av beloppet har 6,7 mnkr (62 procent av företrädesemissionen) tecknats med företrädesrätt och 8,8 mnkr har tecknats utan företrädesrätt av sammanlagt cirka 550 tecknare.

Genom överteckningen kan hela överteckningsemissionen om cirka 1,8 mnkr tas i anspråk. Samtliga som har tecknat utan företräde kommer att erhålla tilldelning med minst 1 000 aktier per person (eller det lägre antal aktier som har ansökts om). Avräkningsnotor beräknas kunna skickas ut måndagen den 1 februari 2016.

Inklusive överteckningsemissionen uppgår emissionsbeloppet till 12,5 mnkr före emissionskostnader (1,6 mnkr) respektive kostnader för garantikonsortium (0,6 mnkr). Därtill har cirka 0,5 mnkr av emissionsbeloppet betalats genom kvittning, vilket innebär att bolaget netto tillförs cirka 9,8 mnkr i likvida medel, före återbetalning av bryggfinansiering.

Genom Erbjudandet får Intuitive Aerial cirka 500 nya aktieägare, vilket betyder att bolaget kommer att ha cirka 1 400 aktieägare.

Efter registrering kommer antalet aktier att uppgå till 6 539 031 stycken. Aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 177 025,58 kronor. Endast ett aktieslag finns i bolaget.

Vellenova AB har varit finansiell projektledare i samband med Erbjudandet och Aktieinvest FK AB har varit emissionsinstitut.

För mer information
Robin Kahlbom
VD
Intuitive Aerial AB (publ)
robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0)73 070 32 02

Om Intuitive Aerial AB (publ) 
Intuitive Aerial utvecklar och tillverkar professionella, fjärrstyrda kameraplattformar för högkvalitativa film-, TV- och reklamproduktioner. Bolaget erbjuder AERIGON, marknadens första fjärrstyrda, flygande kamerasystem för professionella produktionskameror. Med egenutvecklad kamerastabilisering baserad på avancerad reglerteknik, möjliggör AERIGON kreativt och intuitivt filmande med lika stabil bild från luften som på marken. Systemet har använts i en rad storskaliga film- och TV-produktioner såsom James Bond SPECTRE, Disneys Into the Woods, Marvels Avengers: Age of Ultron och naturdokumentärer för BBC, National Geographic och Animal Planet. Bolaget erbjuder också NEWTON, ett stabiliserat kamerahuvud avsedd för användning i situationer där det inte är möjligt eller tillåtet att flyga, såsom i TV-studios eller stora eventarenor. Både AERIGON- och NEWTON-systemen styrs trådlöst via den sofistikerade kontrollenheten DOMINION.

Intuitive Aerial har sitt huvudkontor i Linköping och är listat på Nasdaq First North sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Scroll to Top