Press releases – Page 11 – Newton Nordic

pressmeddelanden

Resultat av företrädesemissionen

Företrädesemissionen i Intuitive Aerial AB (publ) (”Intuitive Aerial” eller ”Bolaget”) om cirka 8,2 miljoner kronor har övertecknats. Preliminära sammanställningen visar att totala

Read More >>
Scroll to Top