Newton Nordic påbörjar rekryteringar för exekvering av ny strategi - Newton Nordic

pressmeddelanden

NewtonNordiclogowhite

Newton Nordic påbörjar rekryteringar för exekvering av ny strategi

Newton Nordic påbörjar i dagarna en rekryteringsprocess för att söka två nya medarbetare till bolagets utvecklingsavdelning. Syftet är att snabbare kunna exekvera på den strategi som bolaget offentliggjort i samband med företrädesemissionen.


Inledningsvis kommer Bolaget förstärka med följande tjänster:

  • en erfaren mekanikkonstruktör som kommer arbeta med konstruktion och design av nya, kompletterande produkter samt förbättring av befintliga produkter.
  • en mjukvaruutvecklare med stark reglerteknisk bakgrund för att ytterligare förbättra prestandan hos befintlig produkt, men även vara en viktig del i framtagandet av nya produkter och funktioner.

 

Newton Nordic har sedan tidigare etablerade samarbeten med Linköpings Universitet. Bolaget kommer därigenom också att bedriva specifika projekt av undersökande karaktär tillsammans med studenter, i huvudsak genom examensarbeten.

”Vi befinner oss i ett spännande läge, där vi är välkapitaliserade och har en klar strategi för att bredda marknaden ordentligt. Vi är måna om att tidigt komma igång och träffa både arbetstagare och studenter. Vi kommer inledningsvis rekrytera två nya medarbetare, men under året fortsätta expandera organisationen ytterligare, då även på marknadssidan.”, säger Henrik Lewander, VD för Newton Nordic.

Newton Nordic genomförde under oktober månad en företrädesemission vilken övertecknades och tillförde bolaget cirka 24,3 MSEK före emissionskostnader.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Henrik Lewander, VD
henrik.l@newtonnordic.com
+46 (0)10 222 16 00

 

Om Newton Nordic 

Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustri. Newton-systemet används vid livesända prestigeproduktioner världen över, inom
sport, musik, underhållning och evenemang. Upplev Newton-systemet på www.newtonnordic.com.

Newton Nordic AB är listat på Nasdaq First North Growth Market sedan januari 2015. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Scroll to Top