NEWTON NORDIC INTRODUCERAR STYRNING MED OPERATÖRSHJUL FÖR FILM-PRODUKTION - Newton Nordic

pressmeddelanden

Nodo Inertia Wheels for NEWTON stabilized remote camera heads

NEWTON NORDIC INTRODUCERAR STYRNING MED OPERATÖRSHJUL FÖR FILM-PRODUKTION

Newton Nordic introducerar idag möjligheten för sina kunder att styra NEWTON-systemet med operatörshjul. Funktionen lanseras i samarbete med amerikanska Nodo Film Systems och syftar till att öka användningen av bolagets produkter inom filmproduktion.

Newton Nordics system för fjärrstyrning av stabiliserade kameror innefattar kontrollpanelen NEWTON C2 som är utrustad med joystick för styrning av kameravinkel. Styrning med joystick är ett populärt val inom direktsänd TV där huvuddelen av Newton Nordics kunder är verksamma. Intressenter som arbetar med filmproduktion har efterfrågat möjlighet att styra kameran med operatörshjul och efter ett utvecklingssamarbete med den amerikanska tillverkaren Nodo Film Systems är nu detta möjligt.

”Just styrning med operatörshjul är vanligt förekommande i huvudsak inom amerikansk filmproduktion. Genom vår introduktion av styrning med operatörshjul gör vi NEWTON mer attraktivt för kunder som söker en mångsidig produkt för både film- och TV-produktion. På djupare teknisk nivå har vi nu också stöd för positionsstyrning – en viktig pusselbit för framtida automatisering av kamerarörelser” säger Robin Kahlbom, produktchef för NEWTON-systemet.

Funktionen blir tillgänglig som mjukvarulicens i kombination med återförsäljning av NODO Intertia Wheels och kommer rikta sig till både befintliga och nya kunder.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Lewander
Newton Nordic AB
henrik.l@newtonnordic.com
+46 (0)10 222 16 18

 

Om Newton Nordic

Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustri. Newton-systemet används vid livesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållning och evenemang. Upplev Newton-systemet på www.newtonnordic.com.  Newton Nordic AB är listat på Nasdaq First North Growth Market sedan januari 2015. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Scroll to Top