Med anledning av förestående företrädesemission senarelägger Intuitive Aerial AB Årsstämman och offentliggörandet av Årsredovisning 2016 - Newton Nordic

pressmeddelanden

meeting-room_IA
Med anledning av förestående företrädesemission senarelägger Intuitive Aerial AB Årsstämman och offentliggörandet av Årsredovisning 2016

Styrelsen för Intuitive Aerial AB har beslutat att senarelägga Årsstämman i Intuitive Aerial AB till den 13 juni 2017. Som en följd av detta senareläggs även offentliggörandet av Årsredovisningen avseende verksamhetsåret 2016 till den 12 maj 2017.

– Som tidigare kommunicerats genomför nu bolaget en företrädesemission, med tillhörande överteckningsemission, med teckningsperiod 5 april – 24 april. Då vi vill att samtliga nya aktier ska ha registrerats och bokats ut via Euroclear innan Årsstämman väljer vi att senarelägga stämman till den 13 juni 2017. Genom att senarelägga Årsstämman möjliggör vi också för samtliga nya aktieägare, som tillkommer genom överteckningsemissionen, att deltaga på stämman, säger Peter Ahlgren, styrelseordförande Intuitive Aerial AB.

Kallelse till Årsstämman kommer att publiceras senast den 16 maj 2017.

Intuitive Aerials Årsredovisning avseende verksamhetsåret 2016 kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida från och med den 12 maj 2017.

För mer information kontakta:
Peter Ahlgren, Styrelseordförande
peter.ahlgren@intuitiveaerial.com

Robin Kahlbom, VD
robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0)73 070 32 02

Ina Nehr, Marknads- och Kommunikationsansvarig
ina.n@intuitiveaerial.com
+46 (0)73 263 07 00

Denna information är sådan information Intuitive Aerial AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april kl 13.20.

 

Om Intuitive Aerial AB (publ)
Intuitive Aerial utvecklar och tillverkar professionella, fjärrstyrda kameraplattformar för högkvalitativa film-, TV- och reklamproduktioner. Bolaget erbjuder AERIGON, marknadens första fjärrstyrda, flygande kamerasystem för professionella produktionskameror. Med egenutvecklad kamerastabilisering baserad på avancerad reglerteknik, möjliggör AERIGON kreativt och intuitivt filmande med lika stabil bild från luften som på marken. Systemet har använts i en rad storskaliga film- och TV-produktioner såsom James Bond SPECTRE, Disneys Into the Woods, Marvels Avengers: Age of Ultron och naturdokumentärer för BBC, National Geographic och Animal Planet. Bolaget erbjuder också NEWTON, ett stabiliserat kamerahuvud avsedd för användning i situationer där det inte är möjligt eller tillåtet att flyga, såsom i TV-studios eller stora eventarenor. Både AERIGON- och NEWTON-systemen styrs trådlöst via den sofistikerade kontrollenheten DOMINION. Intuitive Aerial har sitt huvudkontor i Linköping och är listat på Nasdaq First North sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser avseende listningen vid Nasdaq First North är G&W Fondkommission.

Scroll to Top