Lösenperioden för TO 3 kommer ej att senareläggas - Newton Nordic

pressmeddelanden

Lösenperioden för TO 3 kommer ej att senareläggas

I pressmeddelande från 11 september 2017 skrev Intuitive Aerial att Bolaget planerade ansöka om en senareläggning av lösenperioden för teckningsoptionen TO 3 med minst 12 månader.

För att en senareläggning ska godkännas måste Bolaget inhämta intyg från Aktiemarknadsnämnden om att senareläggningen ska anses vara förenlig med god sed på aktiemarknaden.

Bolaget har haft sonderande konsultationer med representanter från Aktiemarknadsnämnden. De inledande diskussionerna har indikerat att det långt ifrån är säkert att en formell framställan till Aktiemarknadsnämnden om att senarelägga lösenperioden för teckningsoptionen TO 3 kommer att godkännas av Aktiemarknadsnämnden. Eftersom det därtill tar tid och kostar ett icke oansenligt belopp att göra en formell framställan till Aktiemarknadsnämnden för att få saken prövad har Bolaget beslutat att inte gå vidare med en sådan framställan.

Innebörden av detta är att Bolaget inte kommer att senarelägga lösenperioden för teckningsoptionen TO 3, utan att den nuvarande lösenperioden 1 – 15 november 2017 kvarstår. Intuitive Aerial beklagar att Bolaget inte kan genomföra den avsedda senareläggningen av lösenperioden för teckningsoptionen TO 3.

Linköping den 27 september 2017
Styrelsen i Intuitive Aerial AB

För mer information kontakta:
Peter Ahlgren, Styrelseordförande
peter.ahlgren@intuitiveaerial.com

Robin Kahlbom, VD
robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0)73 070 32 02

Denna information är sådan information Intuitive Aerial AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september 2017 kl 08.30.

Om Intuitive Aerial AB (publ)
Intuitive Aerial utvecklar och tillverkar professionella, fjärrstyrda kameraplattformar för högkvalitativa film-, TV- och reklamproduktioner. Med egenutvecklad teknik för kamerastabilisering baserad på avancerad reglerteknik möjliggörs intuitivt filmande med stabil bild. Bolaget erbjuder NEWTON, ett stabiliserat kamerahuvud som kan användas på applikationer i rörelse, exempelvis på fordon, kranar- räls- och wiresystem. Systemet har använts i flera stora TV produktioner såsom Eurovision Song Contest, UEFA Europa League och Red Bull Straight Rhythm. Med bolagets multirotorhelikopter AERIGON erbjuds dessutom ett fjärrstyrt flygande kamerasystem för professionella produktionskameror. Systemet har använts i en rad storskaliga film- och TV-produktioner såsom James Bond SPECTRE, Disneys Into the Woods, Marvels Avengers: Age of Ultron och naturdokumentärer för BBC, National Geographic och Animal Planet.  Både AERIGON- och NEWTON-systemen styrs trådlöst via den sofistikerade kontrollenheten DOMINION. Intuitive Aerial har sitt huvudkontor i Linköping och är listat på Nasdaq First North sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser avseende listningen vid Nasdaq First North är G&W Fondkommission.

Scroll to Top