Lösenkurs för teckningsoption Intuitive Aerial TO 4 bestämd - Newton Nordic

pressmeddelanden

IMG_6391
Lösenkurs för teckningsoption Intuitive Aerial TO 4 bestämd

Fredagen den 1 juni 2018 inleds lösenperioden för de teckningsoptioner Intuitive Aerial TO 4 som emitterades i samband med företrädesemissionen i december 2017. Lösenperioden äger rum 1 juni – 15 juni 2018.

En (1) teckningsoption Intuitive Aerial TO 4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Intuitive Aerial. Enligt villkoren för teckningsoption TO 4 ska lösenpriset vara 75 procent av den volymvägda genomsnittskursen under den period om tjugo handelsdagar som slutar sju bankdagar innan första dagen i teckningsperioden, avrundad neråt till helt tiotal öre, dock lägst 0,30 kronor och högst 1,00 kronor.

Lösenkursen för TO 4 har i enlighet med detta bestämts till 0,30 kronor.

Ytterligare information om anmälningsförfarande kommer att publiceras inom kort via pressmeddelande.

 

Linköping den 25 maj 2018

Styrelsen i Intuitive Aerial AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Ahlgren, Styrelseordförande

peter.ahlgren@intuitiveaerial.com

Robin Kahlbom, VD

robin.k@intuitiveaerial.com

+46 (0)73 070 32 02

Scroll to Top