KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR NEWTON NORDIC JANUARI – MARS 2021 - Newton Nordic

pressmeddelanden

NEWTON stabilized remote head on cable cam at the Oscars TV broadcast

KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR NEWTON NORDIC JANUARI – MARS 2021

Styrelsen och verkställande direktören för Newton Nordic AB, 556819-1984, avger härmed följande kvartalsredogörelse för koncernen avseende perioden januari – mars 2021.

Se pdf: Kvartalsredogörelse jan-mars 2021

 

KONCERNEN: PERIODEN JANUARI – MARS 2021

  • Nettoomsättning: 2 081 (1 934) kSEK
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): -1 163 (-1 179) kSEK
  • Resultat efter skatt: -1 380 (-1 372) kSEK
  • Antal aktier vid periodens slut: 94 706 531 (57 561 935)
  • Resultat efter skatt per aktie: -0,01 (-0,02) SEK

 

Väsentliga händelser under perioden

» 8 februari meddelar Newton Nordic att bolagets produkter användes för kameraåkningar vid den prestigefyllda halvtidsshowen under amerikanska Super Bowl-finalen. En av Newton Nordics kunder, det amerikanska tjänstebolaget RailCam Robotic Systems, tillhandahöll fyra NEWTON-system till TVproduktionen.

» 4 mars meddelas att Newton Nordic har erhållit en order från amerikanska Resonate Systems LLC till ett värde av 1,2 MSEK. Ordern omfattar ett flertal NEWTON-system som skall integreras med rälssystem från Defy Products Inc i två olika amerikanska megakyrkor. För Newton Nordic innebär beställningen ett mindre utvecklingsprojekt tillsammans med Canon.

 

Väsentliga händelser efter perioden

» 21 april meddelas att Newton Nordic har utfört ett utvecklingssamarbete med tillverkaren Nodo Film Systems som möjliggör att bolagets produkter för kamerastyrning nu kan integreras med Nodos operatörshjul. Funktionen erbjuds genom en mjukvarulicens och syftar till att öka användningen av bolagets produkter inom filmproduktion.

 

VD har ordet

Omsättningen för det första kvartalet förbättrades marginellt till 2,1 MSEK och resultat efter skatt hamnade på -1,4 MSEK, vilket är i nivå med samma period föregående år.

Jag vill börja med att förtydliga att omsättningen för perioden inte inkluderar den order om cirka 1 MSEK som erhölls från schweiziska RemoteCamSystems GmbH under september 2020 och som beräknades levereras under första kvartalet i år. Vi håller för tillfället på denna leverans på grund av utebliven betalning och respons från kund. Vi är medvetna om att det är en tuff tid för en del av våra kunder och vi arbetar för att hitta en lösning.

Det händer mycket i USA just nu. Bland annat finns en tydlig trend där större amerikanska kyrkor ökar sitt intresse för livesända gudstjänster och konserter. Trenden har accelererats av pandemin och vi får löpande förfrågningar i detta spännande marknadssegment. Under kvartalet sålde vi till ytterligare tre kyrkor. För att genomföra dessa leveranser inleddes ett mindre samarbete med Canon där vi nu utvecklat stöd för styrning av nya kameraobjektiv med NEWTONs kontrollpanel.

Under februari månad gick Superbowl av stapeln där totalt fyra NEWTON-system på räls och torn användes under halvtidsshowen genom vår kund RailCam Robotic Systems. Sändningen därifrån är en av USA:s mest sedda med nästan 100 miljoner tittare och innebär både en stark kvalitetsstämpel och god marknadsföring för våra produkter. Efter periodens slut valdes för tredje året i rad våra produkter för att leverera kamerastabilisering under Oscarsgalan, både på räls- och vajersystem.

Vi arbetar med att öka snittintäkten per såld enhet. Här arbetar vi bland annat med mjukvarulicenser för att få mer återkommande intäkter, vi ser över prisbilden på våra produkter och tjänster, vidtar åtgärder för att öka eftermarknadsintäkterna och vi ser på möjligheterna att erbjuda operationell leasing.

Under perioden har vi initierat ett nytt produktutvecklingsprojekt där vi har som målsättning att kunna introducera en ny stabiliseringsprodukt i NEWTON-serien redan under slutet av 2021. Produkten syftar till att öka den nåbara marknaden, och kommer rikta sig till både nya och befintliga kunder.

Vi har under perioden arbetat med att introducera stöd för wheels, eller operatörshjul på svenska. Operatörshjul är populära i filmbranschen för att styra kameran, medan joystick är vanligast inom direktsänd TV, där merparten av våra kunder är verksamma. Med stöd för operatörshjul gör vi NEWTON-systemet till ett mer attraktivt val för kunder verksamma inom filmbranschen. Funktionen har utvecklats tillsammans med Nodo Film Systems och blir tillgänglig genom mjukvarulicens och återförsäljning av NODO Inertia Wheels. Tekniskt har vi nu också stöd för positionsstyrning, vilket kommer krävas när vi längre fram utvecklar stöd för automatiserade kamerarörelser.

Sammantaget befinner sig bolaget i en mycket bra position med pålitliga och av kunder mycket uppskattade produkter, kontinuerlig breddning till nya marknadssegment med nya produkter och tillbehör, de flesta nyckelkompetenser på plats och en väl utarbetad strategi för tillväxt. Vi har under perioden tagit flera steg i arbetet med att ta bolaget till nästa nivå och jag ser fram emot att fortsätta den resan tillsammans med resten av teamet.

Linköping, 29 april 2021
Henrik Lewander, VD Newton Nordic AB

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Lewander, VD
Newton Nordic AB
henrik.l@newtonnordic.com
+46 (0)10 222 16 00

 

Om Newton Nordic

Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustri. Newton-systemet används vid livesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållning och evenemang. Upplev Newton-systemet på www.newtonnordic.com

Newton Nordic AB är listat på Nasdaq First North Growth Market sedan januari 2015. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Scroll to Top