Kommuniké från extra bolagstämma i Newton Nordic AB - Newton Nordic

pressmeddelanden

Newton Nordic Linköping door

Kommuniké från extra bolagstämma i Newton Nordic AB

Extra bolagsstämman i Newton Nordic har idag, torsdagen den 1 oktober 2020, hållits på bolagets kontor i Linköping.

 

Följande beslut fattades:

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 14 september 2020 om företrädesemission av units (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen består av högst 28 780 967 aktier samt att emittera högst 28 780 967 teckningsoptioner av serie TO7 vilka ger rätt till teckning av högst 14 390 483 aktier i Bolaget. Vid teckning av samtliga aktier som emitteras kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 5 180 574,06 kronor. Det belopp varmed aktiekapitalet kan komma att öka med anledning av utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras är högst 2 590 286,94 kronor.

Emissionerna behandlas som ett beslut och genomförs i form av utgivande av s.k. units till befintliga aktieägare med företrädesrätt.

Beslutet fattades enhälligt av extra bolagsstämman.

För styrelsens fullständiga förslag till beslut hänvisas till kallelsen inför extra bolagsstämman, som hittas på Bolagets hemsida, www.newtonnordic.com.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Lewander, VD
henrik.l@newtonnordic.com
+46 (0)10 222 16 00

 

Om Newton Nordic

Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustri. Newton-systemet används vid livesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållning och evenemang. Upplev Newton-systemet på www.newtonnordic.com.

Newton Nordic AB är listat på Nasdaq First North Growth Market sedan januari 2015.

Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50

Scroll to Top