Kommuniké från extra bolagsstämma den 28/2 - 2022 i Newton Nordic AB - Newton Nordic

pressmeddelanden

NewtonNordiclogowhite

Kommuniké från extra bolagsstämma den 28/2 – 2022 i Newton Nordic AB

Newton Nordic AB har hållit extra bolagsstämma den 28 februari 2022.

Nedan följer en sammanfattning av stämmans beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till stämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida www.newtonnordic.com

06. Val av styrelse

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att omvälja Danjal Kanani samt välja in Martin Roos och Daniel Daboczy som nya styrelseledamöter varav Martin Roos blev vald som styrelseordförande. Styrelsen består därefter av Martin Roos, Daniel Daboczy och Danjal Kanani.

07. Beslut om teckningsoptioner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna nyemittering av teckningsoptioner till The path less travelled AB.

Styrelsen

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Danjal Kanani
Newton Nordic AB
danjal@newtonnordic.com

Scroll to Top