Kommuniké extra bolagsstämma Intuitive Aerial - Newton Nordic

pressmeddelanden

Kommuniké extra bolagsstämma Intuitive Aerial

Extra bolagsstämma hölls torsdagen den 17 december i Intuitive Aerial AB (publ) i Linköping. Följande beslut fattades:

1) Stämman godkände enhälligt styrelsens beslut om företrädesemission, villkorat av bolagsstämmas godkännande, från 26 november 2015.
2) Stämman godkände enhälligt styrelsens beslut om riktad nyemission till allmänheten i samband med företrädesemission, så kallad Överteckningsemission, villkorat av bolagsstämmas godkännande, från 26 november 2015.
3) Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner motsvarande högst en miljon (1 000 000) aktier fram till årsstämman 2016. Aktiespararnas representant Per Carlsson reserverade sig mot beslutet.
4) Stämman beslutade att genomföra incitamentsprogram till personalen om högst 450 000 teckningsoptioner TO 2, i enlighet med aktieägaren Leif Erlandssons förslag. Aktiespararnas representant Per Carlsson röstade för den del av incitamentsprogrammet som avser personalens rätt att förvärva teckningsoptioner, men reserverade sig mot den del av incitamentsprogrammet som innebär att styrelsen ska ha rätt att förvärva teckningsoptioner.

För fullständiga beslut hänvisas till kallelsen inför extra bolagsstämman, som hittas på Bolagets hemsida, www.intuitiveaerial.com.

För mer information 
Robin Kahlbom
VD
Intuitive Aerial AB (publ)
robin.k@intuitiveaerial.com 
+46 (0)73 070 32 02

Om Intuitive Aerial AB (publ)
Intuitive Aerial utvecklar och tillverkar professionella, fjärrstyrda kameraplattformar för högkvalitativa film-, TV- och reklamproduktioner. Bolaget erbjuder AERIGON, marknadens första fjärrstyrda, flygande kamerasystem för professionella produktionskameror. Med egenutvecklad kamerastabilisering baserad på avancerad reglerteknik, möjliggör AERIGON kreativt och intuitivt filmande med lika stabil bild från luften som på marken. Systemet har använts i en rad storskaliga film- och TV-produktioner såsom James Bond SPECTRE, Disneys Into the Woods, Marvels Avengers: Age of Ultron och naturdokumentärer för BBC, National Geographic och Animal Planet. Bolaget erbjuder också NEWTON, ett stabiliserat kamerahuvud avsedd för användning i situationer där det inte är möjligt eller tillåtet att flyga, såsom i TV-studios eller stora eventarenor. Både AERIGON- och NEWTON-systemen styrs trådlöst via den sofistikerade kontrollenheten DOMINION.

Intuitive Aerial har sitt huvudkontor i Linköping och är listat på Nasdaq First North sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Scroll to Top