KOMMUNIKÉ EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NEWTON NORDIC AB - Newton Nordic

pressmeddelanden

chairs-2181980_1280

KOMMUNIKÉ EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NEWTON NORDIC AB

Extra bolagsstämma i Newton Nordic AB har idag, måndagen den 2 december 2019, hållits på Bolagets kontor i Linköping. Följande beslut fattades:

  • Stämman beslutade enhälligt att till ny styrelseledamot välja Robin Kahlbom. Se pressmeddelande ”Styrelsen föreslår Robin Kahlbom som ny styrelseledamot i Newton Nordic AB” daterat 2019-11-18 för mer information.
  • Stämman beslutade enhälligt att ändra beslutet gällande Teckningsoptioner 2018/2021 (incitamentsprogram) till personal och styrelse från Årsstämman 28 maj 2019 i enlighet med förslaget i kallelsen.

_______________

För styrelsens fullständiga förslag till beslut hänvisas till kallelsen inför bolagsstämman, som hittas på Bolagets hemsida, www.newtonnordic.com.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robin Kahlbom, VD
Newton Nordic AB
robin.k@newtonnordic.com
+46 (0)73 070 32 02

 

Om Newton Nordic

Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustri. Newton-systemet används vid livesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållning och evenemang. Upplev Newton-systemet på www.newtonnordic.com

Newton Nordic AB är listat på Nasdaq First North Growth Market sedan januari 2015. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Scroll to Top