Kommuniké extra bolagsstämma i Intuitive Aerial - Newton Nordic

pressmeddelanden

Kommuniké extra bolagsstämma i Intuitive Aerial

Extra bolagsstämma hölls torsdagen den 26 januari 2017 i Intuitive Aerial AB (publ) i Linköping. Följande beslut fattades:
  1. Stämman godkände enhälligt styrelsens förslag från 22 december 2016 om att ändra aktiekapitalets gränser i bolagsordningen.
  2. Stämman beslutade enhälligt om bemyndigande att genomföra företrädesemission, i enlighet med styrelsens förslag från 22 december 2016.
  3. Stämman beslutade enhälligt om bemyndigande att genomföra riktad emission i samband med företrädesemission (så kallad över-teckningsemission), i enlighet med styrelsens förslag från 22 december 2016.

För fullständiga beslut hänvisas till kallelsen inför extra bolagsstämman, som hittas på Bolagets hemsida, www.intuitiveaerial.com.

För mer information 
Robin Kahlbom, vd Intuitive Aerial AB (publ)
robin.k@intuitiveaerial.com, +46 (0)730 – 70 32 02

 

Denna information är sådan information Intuitive Aerial AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2017 kl 16.50.

 

Om Intuitive Aerial AB (publ) 
Intuitive Aerial utvecklar och tillverkar professionella, fjärrstyrda kameraplattformar för högkvalitativa film-, TV- och reklamproduktioner. Bolaget erbjuder AERIGON, marknadens första fjärrstyrda, flygande kamerasystem för professionella produktionskameror. Med egenutvecklad kamerastabilisering baserad på avancerad reglerteknik, möjliggör AERIGON kreativt och intuitivt filmande med lika stabil bild från luften som på marken. Systemet har använts i en rad storskaliga film- och TV-produktioner såsom James Bond SPECTRE, Disneys Into the Woods, Marvels Avengers: Age of Ultron och naturdokumentärer för BBC, National Geographic och Animal Planet. Bolaget erbjuder också NEWTON, ett stabiliserat kamerahuvud avsedd för användning i situationer där det inte är möjligt eller tillåtet att flyga, såsom i TV-studios eller stora eventarenor. Både AERIGON- och NEWTON-systemen styrs trådlöst via den sofistikerade kontrollenheten DOMINION. Intuitive Aerial har sitt huvudkontor i Linköping och är listat på Nasdaq First North sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Scroll to Top