Intuitive Aerials styrelse utser Peter Ahlgren till ny styrelseordförande - Newton Nordic

pressmeddelanden

Intuitive Aerials styrelse utser Peter Ahlgren till ny styrelseordförande
Styrelsen i Intuitive Aerial AB har utsett styrelseledamot Peter Ahlgren till ny styrelseordförande med tillträde den 22 december 2016. Tidigare ordförande Jonas Lindqvist har valt att bli styrelseledamot för att med kraft, arbeta mer operativt i bolaget med marknadsbearbetning i främst Europa och Mellan Östern.

Tillsättningen av Peter Ahlgren som ny styrelseordförande är ett led i ökat försäljningsfokus av bolagets egenutvecklade produktfamiljer; AERIGON, NEWTON och DOMINION. Peter har under många år arbetat med global försäljning, bland annat med internationell marknads- och försäljningsutveckling på Alfa Laval och Gambro. Med sitt internationella nätverk i ryggen kommer Peter att stötta Intuitive Aerials försäljnings- och affärsutvecklingsorganisation.

– Vi är glada över att Peter har tackat ja till ordförandeposten och att han får en mer aktiv del i bolagets utveckling framåt, säger Robin Kahlbom, VD Intuitive Aerial. Jag ser fram emot ett nära samarbete med Peter och med hans internationella affärsbakgrund kommer han att spela en viktig roll för Intuitive Aerial, framförallt vid våra strategiska exportsatsningar, avslutar Robin Kahlbom.

Peter Ahlgren har sedan 23 april 2015 verkat i bolaget som styrelseledamot och har lång industriell erfarenhet och mångårig erfarenhet av styrelsearbete inom ett flertal noterade teknologibolag i Sverige, Danmark, Kina och USA.

– Jag ser fram emot att tillträda under en så spännande fas i bolagets historia. Jag hoppas, med min bakgrund, kunna bidra till bolagets utveckling, säger Peter Ahlgren, styrelseordförande, Intuitive Aerial AB. Det ska också bli spännande att få vara en del av det strategiarbete som pågår kring bolagets framtida utvecklingsresa.

– Jag vill också tacka Jonas Lindqvist för hans värdefulla insatser och engagemang och vi är mycket glada över att vi fortsatt har tillgång till hans expertis, avslutar Peter Ahlgren.

Intuitive Aerials styrelse består av Peter Ahlgren, styrelseordförande, Kenth Ericson, Leif Erlandsson, Rolf Schytt och Jonas Lindqvist.

För mer information kontakta: 
Robin Kahlbom, VD
robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0)73 070 32 02

Ina Nehr, Marknads- och Kommunikationsansvarig
ina.n@intuitiveaerial.com
+46 (0) 73 263 07 00

Denna information är sådan information Intuitive Aerial AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2016 kl 08.45.

Om Intuitive Aerial AB (publ) 
Intuitive Aerial utvecklar och tillverkar professionella, fjärrstyrda kameraplattformar för högkvalitativa film-, TV- och reklamproduktioner. Bolaget erbjuder AERIGON, marknadens första fjärrstyrda, flygande kamerasystem för professionella produktionskameror. Med egenutvecklad kamerastabilisering baserad på avancerad reglerteknik, möjliggör AERIGON kreativt och intuitivt filmande med lika stabil bild från luften som på marken. Systemet har använts i en rad storskaliga film- och TV-produktioner såsom James Bond SPECTRE, Disneys Into the Woods, Marvels Avengers: Age of Ultron och naturdokumentärer för BBC, National Geographic och Animal Planet. Bolaget erbjuder också NEWTON, ett stabiliserat kamerahuvud avsedd för användning i situationer där det inte är möjligt eller tillåtet att flyga, såsom i TV-studios eller stora eventarenor. Både AERIGON- och NEWTON-systemen styrs trådlöst via den sofistikerade kontrollenheten DOMINION. Intuitive Aerial har sitt huvudkontor i Linköping och är listat på Nasdaq First North sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Scroll to Top