Intuitive Aerials listningsemission övertecknad, planerad handelsstart 13 januari 2015 - Newton Nordic

pressmeddelanden

Intuitive Aerials listningsemission övertecknad, planerad handelsstart 13 januari 2015

Intuitive Aerial ABs (publ) nyemission inför listning på First North avslutades den 10 december 2014. Intresset har varit stort och emissionen tecknades till ca 133%. Första handelsdag vid NASDAQ First North planeras till 13 januari 2015.

Intuitive Aerial AB (publ) tillverkar och säljer obemannade helikoptersystem (s.k. drönare) till de mest krävande kunderna inom film och broadcast. Företaget blev nyligen utsett till ett av Sveriges 33 hetaste teknikbolag av Affärsvärlden och Ny Teknik. Omsättning har mer än dubblerats varje år sedan verksamhetens start år 2010. Listningen vid First North och den nu framgångsrikt avslutade spridningsemissionen ger Intuitive Aerial resurser till utökade marknadsinsatser på bl a den viktiga nordamerikanska marknaden, samt att säkerställa att nuvarande teknikledarskap behålls och förstärks i produkten Aerigon.

– Jag är väldigt glad över det stora intresset för Intuitive Aerial och att vår listningsemission blivit övertecknad. Jag vill också passa på att välkomna alla nytillkomna aktieägare, vilka tillsammans med tidigare ägare nu uppgår till drygt 650 st. I och med detta står vi väl rustade och jag ser mycket fram emot 2015, säger Intuitive Aerials VD Robin Kahlbom.

Styrelsen har på grund av det stora intresset beslutat att utnyttja dels det fulla nyemissionsbeloppet om 15 Mkr samt även ytterligare 3 Mkr motsvarande hela utrymmet för övertilldelning enligt emissionsmemorandumet. Totalt emitteras därmed 1 674 419 st aktier och lika många vederlagsfria teckningsoptioner, vilka utges utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen är 10,75 kr per aktie och totalt tillförs bolaget 18 Mkr före emissionskostnader. Aktiekapitalet i bolaget ökar med ca 301 Tkr och kommer därefter att uppgå till ca 803 Tkr. Smärre avvikelser från ovanstående kan komma att ske innan emissionen slutgiltigt registrerats hos Bolagsverket.

Avräkningsnotor har tillsänts samtliga tecknare där tilldelat belopp och anvisningar om erläggande av likvid framgår. Samtliga som tecknat minimiposten om 500 units har fått full tilldelning. Tecknare kommer efter inbetald emissionslikvid att erhålla aktierna och teckningsoptionerna till angiven depå eller VP-konto, så snart emissionen har registrerats.

G&W Fondkommission har agerat som Intuitive Aerials finansiella rådgivare i transaktionen. Advokat-firman Delphi har bistått G&W med legal Due Diligence och Aktieinvest FK AB har tjänstgjort som emissionsinstitut.

Linköping den 15 december 2014

För ytterligare information vänligen, kontakta:
Robin Kahlbom, VD Intuitive Aerial,
+46 (0)73 070 32 02,
robin.k@intuitiveaerial.com

Jonas Lindqvist, Styrelseordförande Intuitive Aerial,
+46 (0)70 350 49 69,
jonas@intuitiveaerial.com

Om Intuitive Aerial AB
Intuitive Aerial AB (publ) levererar och erbjuder en världsledande lösning som är helt anpassad för den professionella mediebranschen samt möjliggör filmande från luften med lika stabil bild från luften som på marken. Den egenutvecklade kamerastabiliseringen bygger på avancerad reglerteknik baserad på sensordata från elektroniska gyron, accelerometrar och magnetometer vilket ger möjlighet för kreativt och intuitivt skapande. Bolaget har visat en stark omsättningsökning de senaste åren. Under 2013 omsatte Bolaget ca 2,3 Mkr och har januari – september i år omsatt ca 5 Mkr.

Scroll to Top