Intuitive Aerials ledning och styrelse föreslår namnbyte till Newton Nordic - Newton Nordic

pressmeddelanden

startup-593327_1280
Intuitive Aerials ledning och styrelse föreslår namnbyte till Newton Nordic

Till årsstämman 2019 föreslås stämman att besluta om namnbyte (byte av firma) för bolaget från Intuitive Aerial till Newton Nordic. Det nya namnet ersätter det ursprungliga varumärket, Intuitive Aerial. Detta dels på grund av att bolaget inte längre tillverkar och säljer kamerahelikoptrar, dels på grund av att bolaget på senare år byggt sin positionering kring räls-, kran- och vajerburen kamerastabilisering under produktnamnet Newton. Newton-produkten har fått ett genomslag som bedöms ha potential att i framtiden bära hela bolaget och dess erbjudande, samtidigt som tillägget Nordic bidrar till tydligare profilering som ett varumärke drivet av värderingar, idéer och ingenjörskonst med stark förankring i svensk/nordisk tradition avseende kvalitet, tillförlitlighet, funktionalitet och prisvärdhet. Genom byte till namnet Newton Nordic skapas möjlighet för bolaget att implementera en One Brand-strategi. One Brand-strategin innebär att alla produkter, koncept och tjänster ska vara underordnade Newton Nordic med en rationell systematisk namngivning, vilket bedöms öka avkastningen från marknadsföringsinsatser och övrig exponering av bolaget och dess produkter.

“Den 28 februari 2019 annonserades att drönarverksamheten helt avslutas till förmån för kamerastabilisering. För ägare som följt med bolaget under en längre tid bör detta ses som ett naturligt steg för bolaget. Efter strategiskiftet i början av 2017 med satsning på det gyro-stabiliserade kamerasystemet NEWTON har verksamheten renodlats och drönarverksamheten har genomgått en gradvis utfasning. Sedan dess har vi inlett ett förändringsarbete gällande bolagets varumärke och kommunikation för att tydliggöra detta verksamhetsskifte för marknaden. En ändring av bolagets varumärke är nödvändig ur ett marknadsperspektiv då nuvarande namn snarare återspeglar ett drönarbolag än ett bolag som arbetar med kamerastabilisering. Idag identifierar våra kunder och intressenter oss mer med vårt NEWTON-varumärke eftersom det är just vår NEWTON-serie som marknadsförs och etableras ute hos våra kunder. Genom utfasning av Intuitive Aerial och en entydig marknadsföringsstrategi koncentrerad mot Newton Nordic har vi möjlighet att renodla vår kommunikation och skapa bättre förutsättningar för framtida tillväxt”, säger Robin Kahlbom, vd på Intuitive Aerial.

Det föreslagna bytet av firma är villkorat av godkännande av aktieägarna vid årsstämman vilken planeras hållas den 28 maj. Kallelse till årsstämman kommer publiceras under de kommande dagarna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robin Kahlbom, vd
Intuitive Aerial AB
robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0)73 070 32 02

 

Om Intuitive Aerial

Intuitive Aerial är ett svenskt innovationsbolag som utvecklar högteknologiska produkter för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom både film och tv-industrin. Bolaget riktar sig primärt mot tjänste- och uthyrningsföretag som arbetar på uppdragsbasis med inspelning och livesändning av rörliga bilder världen över. Intuitive Aerial erbjuder produktserien NEWTON – kompakta gyrostabiliserade kamerahuvuden samt DOMINION som används för fjärrstyrning av bolagets produkter och kamerasystem från tredje-part. Företaget är även känt för produkten AERIGON – en filmdrönare som lyfter och stabiliserar tunga proffskameror. Under 2017 presenterade bolaget en ny strategi med fokus på marknadsföring och försäljning av NEWTON-serien. Bolaget har sitt säte i teknikinnovativa Linköping med närhet till både Linköpings Universitet och ett av Sveriges ledande startup-kluster. Intuitive Aerial är listat på Nasdaq First North Stockholm sedan januari 2015. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Scroll to Top