Intuitive Aerial uppnår milstolpe på skandinaviska marknaden - Newton Nordic

pressmeddelanden

maxresdefault
Intuitive Aerial uppnår milstolpe på skandinaviska marknaden

Intuitive Aerial AB (publ) får sin tionde order av ett NEWTON-system i Skandinavien och uppnår därmed en strategiskt viktig milstolpe.

Intuitive Aerial lanserade den nya produkten NEWTON under slutet av 2015. Ett av bolagets långsiktiga strategiska mål är att bli europeiskt marknadsledande inom avancerade gyro-stabiliserade kamerahuvuden. Att vara representerade hos minst tio centrala film och TV-bolag på den skandinaviska marknaden sattes upp som en strategiskt viktig milstolpe att uppnå.

– På den skandinaviska hemmamarknaden gynnas vi både av nära samarbeten med kunderna samt exponering i trendsättande TV-produktioner. De skandinaviska länderna representerar ingen avgörande marknad till sin storlek, men är inflytelserika gällande de teknikval som görs på den europeiska marknaden, säger Robin Kahlbom, VD Intuitive Aerial AB.

Den senaste ordern kom från det norska teknik-uthyrningsbolaget Empire Media AS med säte i Oslo. Bolaget etablerades 2013 och har idag ett flertal starka referenser som till exempel Idol, X-Games, Talang, Farmen, samt större event Idrottsgalor och Alfred Nobels avslutningskonsert. Empire Media avser använda NEWTON-systemet på olika vajer- och rälsinstallationer inom TV-produktion.

– NEWTON har nu intagit en betydande position på den skandinaviska marknaden för TV-produktion med en kontinuerligt ökad användning och efterfrågan, avslutar Robin Kahlbom.

Listpris för ett komplett NEWTON-system inklusive kontrollenheten DOMINION är 380 000 SEK.

För mer information kontakta:
Robin Kahlbom, VD
robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0)73 070 32 02

Ina Nehr, Marknads- och Kommunikationsansvarig
ina.n@intuitiveaerial.com
+46 (0)732 63 07 00

Denna information är sådan information Intuitive Aerial AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2017 kl 15.00.

Om Intuitive Aerial AB (publ)
Intuitive Aerial utvecklar och tillverkar professionella, fjärrstyrda kameraplattformar för högkvalitativa film-, TV- och reklamproduktioner. Med egenutvecklad teknik för kamerastabilisering baserad på avancerad reglerteknik möjliggörs intuitivt filmande med stabil bild. Bolaget erbjuder NEWTON, ett stabiliserat kamerahuvud som kan användas på applikationer i rörelse, exempelvis på fordon, kranar- räls- och wiresystem. Systemet har använts i flera stora TV produktioner såsom Eurovision Song Contest, MTV Music Video Awards, Kristallen, UEFA Europa League och Red Bull Straight Rhythm. Med bolagets multirotorhelikopter AERIGON erbjuds dessutom ett fjärrstyrt flygande kamerasystem för professionella produktionskameror. Systemet har använts i en rad storskaliga film- och TV-produktioner såsom James Bond SPECTRE, Disneys Into the Woods, Marvels Avengers: Age of Ultron och naturdokumentärer för BBC, National Geographic och Animal Planet.  Både AERIGON- och NEWTON-systemen styrs trådlöst via den sofistikerade kontrollenheten DOMINION. Intuitive Aerial har sitt huvudkontor i Linköping och är listat på Nasdaq First North sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser avseende listningen vid Nasdaq First North är G&W Fondkommission.

Scroll to Top