Intuitive Aerial satsar inom sälj och marknad med två nya rekryteringar - Newton Nordic

pressmeddelanden

Intuitive Aerial satsar inom sälj och marknad med två nya rekryteringar

Intuitive Aerial AB (publ) utökar sälj- och marknadsavdelningen med två nya medarbetare. Bolaget anställer dels en exportsäljare, dels en marknadsförare (Content Producer) som ska producera sälj- och marknadsmaterial för i första hand Intuitive Aerials marknadsföring på Internet. Anställningarna ligger i linje med bolagets tillväxtstrategi och de nya medarbetarna tillträder sina befattningar senast vid månadsskiftet april/maj.

Emanuel Ottosson, exportsäljare, kommer att arbeta för bolaget med uppsökande försäljning och internationell marknadsbearbetning. Emanuel har masterexamen inom företagsekonomi, Management of International business från Uppsala Universitet, och har flera års erfarenhet av teknisk försäljning och affärsutveckling. Emanuel talar förutom engelska även tyska och spanska/portugisiska och har en bred erfarenhet av internationellt arbete från olika kulturer och länder.

Andreas Bjerner ansluter till bolagets marknadsföring och kommunikationsavdelning som Content Producer, på 60 procent anställning till att börja med. Andreas är utbildad filmfotograf med en lång och bred erfarenhet inom film- och tv-branschen. De senaste 15 åren har han arbetat på olika positioner inom bland annat SVT, ViaSat Newsgroup samt DDB Stockholm med produktion av innehåll i reklam och marknadsföringssyfte i olika former.

– Vi är aktiva på marknader där film och foto är ett centralt och effektivt sätt att nå ut med information om våra produkter både i marknadsföring och utbildningssyfte. Med den långa och breda erfarenhet Andreas besitter inom film- och tv-branschen får vi in ytterligare marknadskompetens som gynnar bolaget som helhet, säger Ina Nehr, Marknads- och Kommunikationsansvarig på Intuitive Aerial.

– Bolagets sälj och marknadsavdelning har varit underdimensionerad i flera år och jag är övertygad om att dessa båda rekryteringar kommer ha positiv inverkan på bolagets försäljningsarbete. Deras breda kompetens ger oss stora förutsättningar att både öka vår försäljning, skärpa vår konkurrenskraft och nå fram i mediabruset. Detta är ett led i ett större förändringsarbete som pågår för att flytta fram Intuitive Aerials positioner på marknaden, säger Robin Kahlbom, VD för Intuitive Aerial.

Närmaste större marknadsaktivitet för Intuitive Aerial är deltagande på National Association of Broadcasters mässan, NAB, i Las Vegas, USA, som äger rum den 22-27 april. Förutom VD Robin Kahlbom kommer även bolagets styrelseordförande Peter Ahlgren att närvara på mässan för att träffa kunder och möjliga samarbetspartners.

– NAB är en av branschens viktigaste mässor som drar besökare från hela världen. Vi har ett flertal möten inbokade med möjliga strategiska samarbetspartners i samband med mässan som vi hoppas ska leda till konkreta affärsuppslag, avslutar Robin Kahlbom.

Intuitive Aerials produkter kommer i år att vara representerade i några av bolagets kunders- och partners montrar. Våra representanter från bolaget kommer att utgå från det tyska uthyrningsföretaget MAT:s monter där NEWTON kommer att presenteras.

För mer information kontakta:
Robin Kahlbom, VD
robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0)73 070 32 02

Ina Nehr, Marknads- och Kommunikationsansvarig
ina.n@intuitiveaerial.com
+46 (0)73 263 07 00

Denna information är sådan information Intuitive Aerial AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 april kl 08.45.

 

Om Intuitive Aerial AB (publ)
Intuitive Aerial utvecklar och tillverkar professionella, fjärrstyrda kameraplattformar för högkvalitativa film-, TV- och reklamproduktioner. Bolaget erbjuder AERIGON, marknadens första fjärrstyrda, flygande kamerasystem för professionella produktionskameror. Med egenutvecklad kamerastabilisering baserad på avancerad reglerteknik, möjliggör AERIGON kreativt och intuitivt filmande med lika stabil bild från luften som på marken. Systemet har använts i en rad storskaliga film- och TV-produktioner såsom James Bond SPECTRE, Disneys Into the Woods, Marvels Avengers: Age of Ultron och naturdokumentärer för BBC, National Geographic och Animal Planet. Bolaget erbjuder också NEWTON, ett stabiliserat kamerahuvud avsedd för användning i situationer där det inte är möjligt eller tillåtet att flyga, såsom i TV-studios eller stora eventarenor. Både AERIGON- och NEWTON-systemen styrs trådlöst via den sofistikerade kontrollenheten DOMINION. Intuitive Aerial har sitt huvudkontor i Linköping och är listat på Nasdaq First North sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser avseende listningen vid Nasdaq First North är G&W Fondkommission.

Scroll to Top