Intuitive Aerial räknar om teckningsvillkor avseende utestående teckningsoptionsprogram TO1 - Newton Nordic

pressmeddelanden

Financial planning
Intuitive Aerial räknar om teckningsvillkor avseende utestående teckningsoptionsprogram TO1
Efter genomförd företrädesemission har Styrelsen för Intuitive Aerial AB beslutat att genomföra justering av villkoren för utestående optionsprogram TO1 i enlighet med gällande optionsvillkor. Justeringen innebär att varje teckningsoption av serie 1 medför rätt att under tiden från och med den 1 februari 2016 till och med 31 mars 2016 teckna 0,51 aktier till priset 12,76 kr per aktie.

Kontakta din bank avseende innehav av TO1 som är förvaltarregistrerade. För direktregistrerade innehav kommer anmälningssedel att skickas ut inom kort. Aktieinvest FK AB agerar som emissionsinstitut i samband med utnyttjande av TO1.

Fullständiga uppdaterade teckningsoptionsvillkor återfinns på Bolagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Robin Kahlbom
VD
Intuitive Aerial AB (publ)
robin.k@intuitiveaerial.com 
+46 (0)73 070 32 02

Om Intuitive Aerial AB (publ) 
Intuitive Aerial utvecklar och tillverkar professionella, fjärrstyrda kameraplattformar för högkvalitativa film-, TV- och reklamproduktioner. Bolaget erbjuder AERIGON, marknadens första fjärrstyrda, flygande kamerasystem för professionella produktionskameror. Med egenutvecklad kamerastabilisering baserad på avancerad reglerteknik, möjliggör AERIGON kreativt och intuitivt filmande med lika stabil bild från luften som på marken. Systemet har använts i en rad storskaliga film- och TV-produktioner såsom James Bond SPECTRE, Disneys Into the Woods, Marvels Avengers: Age of Ultron och naturdokumentärer för BBC, National Geographic och Animal Planet. Bolaget erbjuder också NEWTON, ett stabiliserat kamerahuvud avsedd för användning i situationer där det inte är möjligt eller tillåtet att flyga, såsom i TV-studios eller stora eventarenor. Både AERIGON- och NEWTON-systemen styrs trådlöst via den sofistikerade kontrollenheten DOMINION.

Intuitive Aerial har sitt huvudkontor i Linköping och är listat på Nasdaq First North sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Scroll to Top