Intuitive Aerial Kvartalsredogörelse januari - mars 2016 - Newton Nordic

pressmeddelanden

Intuitive Aerial Kvartalsredogörelse januari – mars 2016

Styrelsen och verkställande direktören i Intuitive Aerial AB, 556819-1984 får härmed avge följande kvartalsredogörelse för perioden januari – mars 2016:

Perioden januari – mars 2016

 • Nettoomsättning: 2 004 tkr (569 tkr)
 • Resultat efter finansiella poster (EBT): – 3 167 tkr (-2 703 tkr)
 • Orderingång: 2 699 tkr (352 tkr)
 • Orderstock vid periodens slut: 2 699 tkr (352 tkr)
 • Antal registrerade aktier vid periodens slut: 6 539 031 st (4.466.094 st)

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Företaget meddelade att fyra strategiskt viktiga order (värde 1,3 Mkr) av produkterna NEWTON och DOMINION säkrats till ledande nordeuropeiska aktörer.
 • Bolaget genomförde en företrädesemission om 10,7 Mkr som blev övertecknad.
 • Företaget säkrade två nya order av NEWTON och DOMINION för användning under Eurovision Song Contest.
 • Företaget slutlevererade den första produktionsserien av NEWTON och DOMINION.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Företaget ställde ut på branschmässan NAB-mässan i Las Vegas.
 • Det helägda amerikanska dotterbolaget inhämtade permanent undantagstillstånd av amerikanska luftfartsmyndigheten FAA att bedriva flygningar i kommersiellt syfte med produkten AERIGON.
 • Företaget rekryterade en erfaren CFO, Anna-Lena Rahm.
 • Företaget påbörjade leverans av sin andra produktionsserie av NEWTON och DOMINION.
 • Företagets produkter användes för direktsändningen av Eurovision Song Contest.

VD har ordet 
Intuitive Aerials första kvartal har präglats av intensivt försäljningsarbete för att nå ut med våra produkter, runt om i världen. Stort fokus har också varit på färdigställandet av produkterna i den första produktionsserien av NEWTON och DOMINION. Under första kvartalet har även förberedelser inför den stora NAB-mässan genomförts. Vårt arbete med att marknadsföra AERIGON, till framstående aktörer inom filmindustrin, främst i Hollywood, har fortsatt.

Unik position på marknaden
I takt med att marknaden och användningsområdena för drönare inom film- och tv-produktion fortsatte att öka under 2015 i samma snabba takt som tidigare, har de stora aktörerna blivit allt mer medvetna om behovet av att använda professionella och driftsäkra produkter från etablerade tillverkare. Med ett betydande antal internationellt kända produktioner med högt referensvärde som bland annat James Bond Spectre och Mission Impossible har Intuitive Aerial med AERIGON intagit en unik position med en produkt av absolut världsklass.

Produktutveckling i fokus
Vi har tagit ytterligare två rejäla kliv framåt mot målet att bli den professionella film-marknadens självklara val av drönare genom två nyutvecklade produkter, det gyro-stabiliserade kamerahuvudet NEWTON och styrenheten DOMINION som lanserades under andra halvåret 2015.

NEWTON tar en unik position inom tv-, film och reklamindustri med sin låga vikt, höga driftsäkerhet och robusta utförande där den kostnadseffektivt möjliggör för kameran att ta stabiliserade bilder av hög kvalitet från kranar, rälsinstallationer, fordon och vajersystem där tidigare alternativ varit för stora, tunga eller kostsamma att använda.

DOMINON används tillsammans med både AERIGON och NEWTON och gör det möjligt för fotografen att på ett enkelt sätt skapa bilder med hög precision. DOMINION utgör även en driftsäker kommunikation- och styrlösning i miljöer med hög trådlös aktivitet som till exempel vid livesändningar där DOMINION gör det möjligt att integrera kameror, objektiv och andra tredjepartssystem.

Med de nya produkterna skapas förutsättningar att bredda och stärka vår närvaro i de marknadssegment vi prioriterar. De möjliggör också ett viktigt insteg i angränsade marknadssegment och skapar möjligheter OEM-affärer och framtida integration mellan DOMINION och andra farkoster som opererar under vatten, på marken eller i luften.

Nya beställningar 
Under perioden säkrade vi ett antal beställningar på våra produkter, från bland annat NEP Sweden för användning under Eurovision Song Contest, ett av världens största direktsända underhållningsprogram med cirka 200 miljoner tittare över hela världen. Eurovision Song Contest ger Intuitive Aerial ett fantastiskt referensvärde och bygger genom det lyckade resultat trovärdighet internationellt för Intuitive Aerial och våra produkter.

Finansiell kalender 

 • 2016-08-30 Halvårsrapport 2016
 • 2016-11-24 Kvartalsredogörelse januari – september 2016
 • 2017-02-23 Bokslutskommuniké

Läs hela rapporten här

Robin Kahlbom
VD, Intuitive Aerial AB

För mer information
Robin Kahlbom, VD,
Intuitive Aerial AB
0730-70 32 02
robin.k@intuitiveaerial.com 

Anna-Lena Rahm, CFO,
Intuitive Aerial AB
0706-35 15 60
anna-lena.r@intuitiveaerial.com

Scroll to Top