Intuitive Aerial ingår samarbete med Defy Products Inc - Newton Nordic

pressmeddelanden

24V_intuitive aerial_P1_Fuji_03_07
Intuitive Aerial ingår samarbete med Defy Products Inc

NAB Show, Las Vegas: Intuitive Aerial AB och amerikanska Defy Products Inc har tecknat samarbetsavtal under pågående branschmässan NAB Show 2018. Avtalet innefattar paketering, marknadsföring och försäljning av de båda bolagens produkter som en gemensam helhetslösning.

Defy Products Inc är ett amerikanskt teknikbolag baserat i Phoenix, Arizona. Bolaget grundades 2010 och erbjuder bland annat kostnadseffektiva, professionella kamerabärande punkt-till-punkt vajersystem för film och TV-/broadcastindustrin, kända under produktnamnet DactylCam Pro.

Intuitive Aerials gyrostabiliserade kamerahuvud NEWTON används för stabilisering och styrning av tv-kameror i rörelse. NEWTON används frekvent i kombination med olika professionella vajersystem inom livesändning av sport- och underhållningsevenemang.

Defy och Intuitive Aerial har sedan tidigare ett antal europeiska kunder som på eget initiativ kombinerat bolagens produkter med gott resultat. De båda bolagen inleder nu en gemensam marknadssatsning och paketerar produkterna för försäljning som en helhetslösning. Målgruppen kommer primärt vara tjänste- och uthyrningsbolag inom TV-/broadcastindustrin. Genom samarbetsavtalet ges bolagen rätt att marknadsföra och återförsälja varandras produkter som del av produktpaketet. Listpriset för produktpaketet förväntas uppgå till cirka 80 kEUR.

– Vi har lyssnat till marknadens behov och har en klar förståelse för vilka lösningar våra kunder behöver och förväntar sig. Genom att kombinera vår Dactylcam Pro med Newton-huvudet har vi skapat en optimal produktintegration som gör att både nya och befintliga kunder kan öka sin produktionseffektivitet, säger Drew Janes, grundare av Defy Inc.

Punkt-till-punkt vajersystem för kameror är ett applikationsområde inom TV-/broadcastindustrin under stark tillväxt. Defy uppger att de sedan lanseringen 2016 levererat cirka 60 system av sin DactylCam, motsvarande cirka 30 system om året. Defys mål är att dubblera försäljningstakten innan slutet av 2019. Defy och Intuitive Aerial har som gemensam målsättning att minst 20 procent av köparna ska välja det gemensamma produktpaketet framöver. Defys dubbleringsmål av försäljningstakten samt bolagens målsättning att gemensamt nå 20 procent av köparna ger 12 system om året för Intuitive Aerial. Bolagen för även dialog om en framtida utökning av samarbetet.

– Avtalet med Defy skapar fördelar som gör det strategiskt viktigt och att inleda försäljning genom samarbetspartners är ett av bolagets viktigaste mål för året 2018, säger Robin Kahlbom, vd Intuitive Aerial. Våra bolag kompletterar varandra på ett bra sätt både vad gäller respektives styrkor och geografiska närvaro, vilket möjliggör synergier bolagen emellan och öppnar upp för fler möjligheter till framtida samarbete. Möts nu de försäljningsmål som satts upp i samband med avtalet, kommer det ha en betydande positiv inverkan på vårt bolags resultat framöver. Vi ser verkligen fram emot att inleda samarbetet med Defy, avslutar Robin Kahlbom.

För mer information kontakta:
Robin Kahlbom, VD
robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0)73 070 32 02

Ina Nehr, Marknads- och Kommunikationsansvarig
ina.n@intuitiveaerial.com
+46 732 63 07 00

Denna information är sådan information Intuitive Aerial AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april 2018 kl 08.45.

 

OM INTUITIVE AERIAL

Intuitive Aerial är ett svenskt innovationsbolag som utvecklar högteknologiska produkter för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom både film och tv-industrin. Bolaget riktar sig primärt mot tjänste- och uthyrningsföretag som arbetar på uppdragsbasis med inspelning och livesändning av rörliga bilder världen över. Intuitive Aerial erbjuder produktserien NEWTON – kompakta gyrostabiliserade kamerahuvuden samt DOMINION som används för fjärrstyrning av bolagets produkter och kamerasystem från tredje-part. Företaget är även känt för produkten AERIGON – en filmdrönare som lyfter och stabiliserar tunga proffskameror. Under 2017 presenterade bolaget en ny strategi med fokus på marknadsföring och försäljning av NEWTON-serien.Bolaget har sitt säte i teknikinnovativa Linköping med närhet till både Linköpings Universitet och ett av Sveriges ledande startup-kluster. Intuitive Aerial är listat på Nasdaq First North Stockholm sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Scroll to Top