Intuitive Aerial har erhållit tre nya ordrar - Newton Nordic

pressmeddelanden

Intuitve_0499
Intuitive Aerial har erhållit tre nya ordrar

Intuitive Aerial AB (publ) meddelar att bolaget erhållit tre nya ordrar under första halvan av april. En av dessa ordrar är strategiskt viktig, genom att det är ett NEWTON-system för användning i försäljnings- och marknads-föringssyfte av en aktör i USA. Sammanlagt uppgår ordervärdet för dessa tre order till 0,75 mnkr, där NEWTON-systemet till USA sålts till rabatterat pris eftersom det ska användas i försäljningssyfte.

Intuitive Aerial har fått en order på ett NEWTON-system från USA som kommer användas i försäljnings- och marknadssyfte av en amerikansk aktör. Eftersom systemet inte köps av slutkund utan i försäljningssyfte är ordervärdet rabatterat.

– Sedan en tid tillbaka arbetar vi med att bygga upp en försäljningsorganisation i USA bestående av ett nätverk av fristående återförsäljare. Målet är att få en kostnadseffektiv marknadstäckning på det som är världens största marknad för våra produkter. Vi för just nu dialog med ett flertal olika bolag på den amerikanska marknaden, varav ett nu förvärvat ett NEWTON-system förklarar Robin Kahlbom, vd Intuitive Aerial.

Intuitive Aerial deltar med både vd Robin Kahlbom och styrelseordförande Peter Ahlgren på den kommande National Association of Broadcasters mässan, NAB, i Las Vegas, USA, som äger rum den 22 – 27 april 2017. En av Bolagets målsättningar med mässan är att träffa möjliga samarbetspartners för att ytterligare bredda återförsäljarnätet i USA.

Vidare har Intuitive Aerial fått en order på ett NEWTON-system från det nystartade, slovakiska bolaget Trizone, som har sitt säte i Bratislava. Kunden är aktiv inom både film- och tv-branschen och meddelar att de valt att köpa in NEWTON då produkten erbjuder stor flexibilitet och kan användas på flera applikationer, bland annat bilar för filmning och mindre kranar inom tv-studior.

– Denna beställning är den första från östra Europa, och den första beställningen från en region är ofta den som är svårast att få. Vi har mycket goda indikationer på att denna order kommer att följas av fler beställningar i närtid från bolag i regionen, säger Robin Kahlbom.

Intuitive Aerial har även fått en beställning på en AERIGON MK II från en av bolagets befintliga kunder i Mumbai, Indien. Företaget investerade under 2014 i första generationens AERIGON och har nu valt att uppgradera till senaste modell.

Ordervärdet av en enskild systemuppgradering är givetvis begränsat, men det är glädjande att tidigare kunder till AERIGON är nöjda med systemet och vill fortsätta använda det. På sikt förväntar vi oss att eftermarknaden (bestående av reserv- och slitdelar samt systemuppgraderingar) kommer att växa som andel av vår omsättning och få ökad betydelse för lönsamheten i Bolaget genom bättre bruttomarginaler, förklarar Robin Kahlbom.

För mer information kontakta:
Robin Kahlbom, VD
robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0)73 070 32 02

Ina Nehr, Marknads- och Kommunikationsansvarig
ina.n@intuitiveaerial.com
+46 (0)73 263 07 00

 

Denna information är sådan information Intuitive Aerial AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april kl 08.45.

 

Om Intuitive Aerial AB (publ)
Intuitive Aerial utvecklar och tillverkar professionella, fjärrstyrda kameraplattformar för högkvalitativa film-, TV- och reklamproduktioner. Bolaget erbjuder AERIGON, marknadens första fjärrstyrda, flygande kamerasystem för professionella produktionskameror. Med egenutvecklad kamerastabilisering baserad på avancerad reglerteknik, möjliggör AERIGON kreativt och intuitivt filmande med lika stabil bild från luften som på marken. Systemet har använts i en rad storskaliga film- och TV-produktioner såsom James Bond SPECTRE, Disneys Into the Woods, Marvels Avengers: Age of Ultron och naturdokumentärer för BBC, National Geographic och Animal Planet. Bolaget erbjuder också NEWTON, ett stabiliserat kamerahuvud avsedd för användning i situationer där det inte är möjligt eller tillåtet att flyga, såsom i TV-studios eller stora eventarenor. Både AERIGON- och NEWTON-systemen styrs trådlöst via den sofistikerade kontrollenheten DOMINION. Intuitive Aerial har sitt huvudkontor i Linköping och är listat på Nasdaq First North sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser avseende listningen vid Nasdaq First North är G&W Fondkommission.

Scroll to Top