Intuitive Aerial förtydligar halvårsrapportens information gällande företrädesemission - Newton Nordic

pressmeddelanden

at-a-board-meeting
Intuitive Aerial förtydligar halvårsrapportens information gällande företrädesemission

Intuitive Aerial AB lämnar ett förtydligande gällande den information som delgavs i halvårsrapporten gällande möjlig kapitalanskaffning under hösten.

I samband med Intuitive Aerials halvårsrapport informerades att bolaget bedömer att ytterligare rörelsekapital kommer att behöva tillföras under senare delen av 2017. Bolaget planerar för en företrädesemission under perioden november-december i år och har, för att säkerställa finansieringen av verksamheten, arrangerat med en bryggfinansiering om högst 2 MSEK att utnyttjas vid behov. Bolagets bedömning är dock att bryggfinansieringen inte skall behöva utnyttjas.

Mer information om den planerade företrädesemissionen och bolagets expansionsplaner kommer att presenteras senast under första halvan av oktober månad.

Linköping 2017-08-31
Styrelsen i Intuitive Aerial AB

För mer information kontakta:
Peter Ahlgren, Styrelseordförande
peter.ahlgren@intuitiveaerial.com

Robin Kahlbom, VD
robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0)73 070 32 02

Denna information är sådan information Intuitive Aerial AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2017 kl 19.45.

Om Intuitive Aerial AB (publ)
Intuitive Aerial utvecklar och tillverkar professionella, fjärrstyrda kameraplattformar för högkvalitativa film-, TV- och reklamproduktioner. Med egenutvecklad teknik för kamerastabilisering baserad på avancerad reglerteknik möjliggörs intuitivt filmande med stabil bild. Bolaget erbjuder NEWTON, ett stabiliserat kamerahuvud som kan användas på applikationer i rörelse, exempelvis på fordon, kranar- räls- och wiresystem. Systemet har använts i flera stora TV produktioner såsom Eurovision Song Contest, UEFA Europa League och Red Bull Straight Rhythm. Med bolagets multirotorhelikopter AERIGON erbjuds dessutom ett fjärrstyrt flygande kamerasystem för professionella produktionskameror. Systemet har använts i en rad storskaliga film- och TV-produktioner såsom James Bond SPECTRE, Disneys Into the Woods, Marvels Avengers: Age of Ultron och naturdokumentärer för BBC, National Geographic och Animal Planet.  Både AERIGON- och NEWTON-systemen styrs trådlöst via den sofistikerade kontrollenheten DOMINION. Intuitive Aerial har sitt huvudkontor i Linköping och är listat på Nasdaq First North sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser avseende listningen vid Nasdaq First North är G&W Fondkommission.

Scroll to Top