Intuitive Aerial förlänger teckningstiden i nyemissionen samt senarelägger kvartalsredogörelsen - Newton Nordic

pressmeddelanden

Intuitive Aerial - Memorandum
Intuitive Aerial förlänger teckningstiden i nyemissionen samt senarelägger kvartalsredogörelsen

Intuitive Aerial AB (publ) förlänger teckningstiden i pågående företrädesemission med överteckningsemission (”Erbjudandet”) fram till måndagen den 8 maj 2017.

Det sökta beloppet i företrädesemissionen uppgår till cirka 8,2 mnkr och i överteckningsemissionen till cirka 3,2 mnkr, vilket summerar till cirka 11,4 mnkr. Per måndagen den 24 april 2017 har totalt cirka 8,0 mnkr tecknats i Erbjudandet, varav cirka 4,8 mnkr med företräde och cirka 3,2 mnkr utan företräde. Därmed har Erbjudandets samlade sökta belopp om cirka 11,4 mnkr inte fulltecknats.

Mot bakgrund av bland annat pågående affärsdiskussioner med strategiska samarbetspartners som Intuitive Aerial träffar på mässan National Association of Broadcasters, NAB, i Las Vegas, USA, som äger rum den 22-27 april 2017, har styrelsen beslutat att förlänga teckningsperioden i såväl företrädesemissionen som överteckningsemissionen.

Handeln med uniträtter kommer inte att återupptas under den förlängda teckningsperioden, men personer som innehar uniträtter, och som ännu inte utnyttjat dessa, kommer att kunna utnyttja dessa och teckna med företrädesrätt under den förlängda teckningsperioden.

Det är även möjligt att teckna utan företrädesrätt genom att lämna in en anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt (”Särskild Anmälningssedel 2”) senast den 8 maj 2017. Anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt (”Särskild Anmälningssedel 2”) kan laddas ner på följande hemsidor:

Mot bakgrund av den förlängda teckningstiden beräknas avräkningsnotor för de som tecknat utan företräde att kunna skickas ut först omkring den 15 maj 2017.

Kvartalsredogörelse senareläggs till 9 maj 2017
Som en följd av den förlängda teckningstiden senareläggs publiceringen av kvartalsredogörelsen för första kvartalet från tisdagen den 2 maj 2017 till tisdagen den 9 maj 2017. Skälet är att samtliga tecknare ska ha tillgång till samma finansiella information under teckningsperioden, oavsett vilket datum som teckning sker.

För mer information kontakta:
Robin Kahlbom, VD
robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0)73 070 32 02

Denna information är sådan information Intuitive Aerial AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april kl 08.45.

Om Intuitive Aerial AB (publ)
Intuitive Aerial utvecklar och tillverkar professionella, fjärrstyrda kameraplattformar för högkvalitativa film-, TV- och reklamproduktioner. Bolaget erbjuder AERIGON, marknadens första fjärrstyrda, flygande kamerasystem för professionella produktionskameror. Med egenutvecklad kamerastabilisering baserad på avancerad reglerteknik, möjliggör AERIGON kreativt och intuitivt filmande med lika stabil bild från luften som på marken. Systemet har använts i en rad storskaliga film- och TV-produktioner såsom James Bond SPECTRE, Disneys Into the Woods, Marvels Avengers: Age of Ultron och naturdokumentärer för BBC, National Geographic och Animal Planet. Bolaget erbjuder också NEWTON, ett stabiliserat kamerahuvud avsedd för användning i situationer där det inte är möjligt eller tillåtet att flyga, såsom i TV-studios eller stora eventarenor. Både AERIGON- och NEWTON-systemen styrs trådlöst via den sofistikerade kontrollenheten DOMINION. Intuitive Aerial har sitt huvudkontor i Linköping och är listat på Nasdaq First North sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser avseende listningen vid Nasdaq First North är G&W Fondkommission.

Scroll to Top