Intuitive Aerial erhåller exportlån från ALMI - Newton Nordic

pressmeddelanden

almi partner
Intuitive Aerial erhåller exportlån från ALMI
Intuitive Aerial meddelar idag att bolaget erhållit ett exportlån på 5 miljoner kronor från ALMI Företagspartner för ökade satsningar mot internationella marknader.
Under första halvåret har Intuitive Aerial i snabb takt säkrat marknadsandelar och knutit åt sig ett antal strategiskt viktiga kunder och samarbetspartners inom Nordeuropa. Dessa har haft stor betydelse för försäljningen inom regionen där produkterna möts av ett ökat intresse.

– Vår omsättning under första halvåret var högre än föregående år, vilket primärt utgjordes av direktförsäljning inom Nordeuropa. Med hjälp av finansieringen från ALMI får vi möjlighet att bredda bolagets försäljning till nya marknadsregioner, säger Robin Kahlbom, VD Intuitive Aerial AB.

Exportlånet från ALMI Företagspartner Östergötland AB, har en kredittid på 5 år.

För mer information kontakta: 
Robin Kahlbom, VD
robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0)73 070 32 02

Ina Nehr, Marknads- och Kommunikationsansvarig
ina.n@intuitiveaerial.com 
+46 (0) 73 263 07 00

Denna information är sådan information Intuitive Aerial AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 september 2016 kl 08.45.

Om Intuitive Aerial AB (publ)
Intuitive Aerial utvecklar och tillverkar professionella, fjärrstyrda kameraplattformar för högkvalitativa film-, TV- och reklamproduktioner. Bolaget erbjuder AERIGON, marknadens första fjärrstyrda, flygande kamerasystem för professionella produktionskameror. Med egenutvecklad kamerastabilisering baserad på avancerad reglerteknik, möjliggör AERIGON kreativt och intuitivt filmande med lika stabil bild från luften som på marken. Systemet har använts i en rad storskaliga film- och TV-produktioner såsom James Bond SPECTRE, Disneys Into the Woods, Marvels Avengers: Age of Ultron och naturdokumentärer för BBC, National Geographic och Animal Planet. Bolaget erbjuder också NEWTON, ett stabiliserat kamerahuvud avsedd för användning i situationer där det inte är möjligt eller tillåtet att flyga, såsom i TV-studios eller stora eventarenor. Både AERIGON- och NEWTON-systemen styrs trådlöst via den sofistikerade kontrollenheten DOMINION. Intuitive Aerial har sitt huvudkontor i Linköping och är listat på Nasdaq First North sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Scroll to Top