Intuitive Aerial avslutar drönarverksamheten till förmån för kamera-stabilisering - Newton Nordic

pressmeddelanden

Intuitive Aerial avslutar drönarverksamheten till förmån för kamera-stabilisering

Styrelsen i Intuitive Aerial har beslutat att avsluta Bolagets kommersiella drönarverksamhet för att fullt ut fokusera verksamheten på NEWTON-produktserien. Intuitive Aerial kommer fortsatt att erbjuda teknisk support och underhåll av drönaren AERIGON för redan befintliga kunder. Avslutandet av drönarverksamheten medför avskrivningar om 0,6 MSEK som påverkar resultatet för 2018.

“Detta är ett naturligt steg för bolaget. Efter strategiskiftet i början av 2017 med satsning på det gyro-stabiliserade kamerasystemet NEWTON har verksamheten renodlats och genomgått en gradvis utfasning av drönarverksamheten. Under 2018 har våra intäkter uteslutande kommit från vår NEWTON-verksamhet. Att vi stänger drönarverksamheten och tar de sista kostnaderna relaterade dit är positivt eftersom vi då kan fokusera alla våra resurser på den intäktsbringande delen av bolagets verksamhet. Vi är samtidigt medvetna om att bolaget på flera håll förknippas med den ursprungliga drönarverksamheten. Ett arbete med att utveckla bolagets varumärke och kommunikation har därför inletts för att tydliggöra denna verksamhetsförändring”, säger Robin Kahlbom, vd på Intuitive Aerial.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robin Kahlbom, vd
robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0) 13 99 13 990

Denna information är sådan information Intuitive Aerial AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019 kl. 08:15.

Om Intuitive Aerial

Intuitive Aerial är ett svenskt innovationsbolag som utvecklar högteknologiska produkter för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom både film och TV-industrin. Bolaget riktar sig primärt mot tjänste- och uthyrningsföretag som arbetar på uppdragsbasis med inspelning och livesändning av rörliga bilder världen över. Intuitive Aerial erbjuder produktserien NEWTON – kompakta gyrostabiliserade kamerahuvuden samt DOMINION som används för fjärrstyrning av bolagets produkter och kamerasystem från tredje-part. Företaget är även känt för produkten AERIGON – en filmdrönare som lyfter och stabiliserar tunga proffskameror. Under 2017 presenterade bolaget en ny strategi med fokus på marknadsföring och försäljning av NEWTON-serien. Bolaget har sitt säte i teknikinnovativa Linköping med närhet till både Linköpings Universitet och ett av Sveriges ledande startup-kluster. Intuitive Aerial är listat på Nasdaq First North Stockholm sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Scroll to Top