Intuitive Aerial AB (publ) genomför listning på Nasdaq Stockholm, First North - Newton Nordic

pressmeddelanden

Intuitive Aerial AB (publ) genomför listning på Nasdaq Stockholm, First North

I enlighet med vad som tidigare kommunicerats genomför Intuitive Aerial listning av aktier och teckningsoptioner på First North efter godkänd listningsansökan. Första listningsdag blir tisdag den 13:e januari.

Intuitive Aerials VD Robin Kahlbom kommenterar: “Det är glädjande att den nyligen genomförda emissionen om 15 Mkr övertecknades och att det stora intresset därmed möjliggjorde en tillkommande övertilldelning om ca 3 Mkr. Ägarkretsen omfattar nu tillsammans med tidigare ägare drygt 650 st. Intuitive Aerial kan efter den tillkommande finansieringen genomföra planen som tidigare lagts av styrelsen med framför allt utökade marknadssatsningar och fortsatt utveckling av Bolagets produkt Aerigon. Planenligt med indikationen i memorandumet inför spridningsemissionen genomför vi nu listningen på First North, med första listningsdag den 13 januari”.

G&W Fondkommission agerar som Intuitive Aerials Certified Adviser.

Linköping den 9 januari 2015

För ytterligare information vänligen, kontakta:
Robin Kahlbom, VD Intuitive Aerial,
+46 (0)73 070 32 02,
robin.k@intuitiveaerial.com

Om Intuitive Aerial AB
Intuitive Aerial AB (publ) levererar och erbjuder en världsledande lösning som är helt anpassad för den professionella mediebranschen samt möjliggör filmande från luften med lika stabil bild från luften som på marken. Den egenutvecklade kamerastabiliseringen bygger på avancerad reglerteknik baserad på sensordata från elektroniska gyron, accelerometrar och magnetometer vilket ger möjlighet för kreativt och intuitivt skapande. Bolaget har visat en stark omsättningsökning de senaste åren. Under 2013 omsatte Bolaget ca 2,3 Mkr och har januari – september i år omsatt ca 5 Mkr.

Scroll to Top