Incitamentsprogram ”Teckningsoption serie 2018/2021” fulltecknas av ledning och anställda - Newton Nordic

pressmeddelanden

IA DOOR
Incitamentsprogram ”Teckningsoption serie 2018/2021” fulltecknas av ledning och anställda

Ledning och anställda i Intuitive Aerial fulltecknar sina andelar av incitamentsprogrammet ”Teckningsoption serie 2018/2021” (TO 6), totalt 1 800 000 teckningsoptioner.

Vid Bolagets årsstämma den 14 juni 2018 beslutades att genom incitamentsprogram TO 6 emittera maximalt 2 800 000 teckningsoptioner till Bolagets anställda, ledning och styrelse. Den 3 juli 2018 meddelade Bolaget att Bolaget fått information om att det av årsstämman antagna incitamentsprogrammet, i de delar vad avser att styrelsen deltar i samma program som anställda och ledning, kan strida mot god sed på aktiemarknaden. Styrelsen beslutade därför att avstå från teckning i det antagna programmet. Styrelsens andel uppgår till 1 000 000 av de 2 800 000 teckningsoptionerna i incitamentsprogrammet.

Bolagets ledningsgrupp och anställda har fulltecknat sina andelar i incitamentsprogrammet TO 6. Totalt har 1 800 000 optioner tecknats till ett pris på 0,04 SEK per option. Optionerna berättigar till teckning av nya aktier i bolaget till en kurs om 0,56 SEK per aktie. Vid full inlösen av tecknade TO 6 sker en utspädning om 3,87% av aktierna och rösterna i bolaget.

Inlösenperioden för teckningsoptionerna är den 1 oktober 2021 – 15 oktober 2021.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robin Kahlbom, vd Intuitive Aerial AB, robin.k@intuitiveaerial.com +46 (0)73 070 32 02

Om Intuitive Aerial

Intuitive Aerial är ett svenskt innovationsbolag som utvecklar högteknologiska produkter för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom både film och tv-industrin. Bolaget riktar sig primärt mot tjänste- och uthyrningsföretag som arbetar på uppdragsbasis med inspelning och livesändning av rörliga bilder världen över. Intuitive Aerial erbjuder produktserien NEWTON – kompakta gyrostabiliserade kamerahuvuden samt DOMINION som används för fjärrstyrning av bolagets produkter och kamerasystem från tredje-part. Företaget är även känt för produkten AERIGON – en filmdrönare som lyfter och stabiliserar tunga proffskameror. Under 2017 presenterade bolaget en ny strategi med fokus på marknadsföring och försäljning av NEWTON-serien. Bolaget har sitt säte i teknikinnovativa Linköping med närhet till både Linköpings Universitet och ett av Sveriges ledande startup-kluster. Intuitive Aerial är listat på Nasdaq First North Stockholm sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Scroll to Top