Idag är sista dag för handel med unirätter i företrädesemissionen - Newton Nordic

pressmeddelanden

IA DOOR
Idag är sista dag för handel med unirätter i företrädesemissionen

Idag, torsdagen den 20 april 2017, är sista dag för handel med uniträtter i företrädesemissionen med överteckningsemission i Intuitive Aerial AB (publ). 

Aktieägarna har per avstämningsdagen den 30 mars 2017 fått tilldelat en (1) uniträtt för varje aktie i Intuitive Aerial. Fyra (4) uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit för 5,00 kronor innehållande två (2) nya aktier och en (1) teckningsoption TO 3, varav teckningskurs per ny aktie uppgår till 2,50 kronor och teckningsoptionerna TO 3 emitteras vederlagsfritt.

Uniträtterna handlas på First North till och med idag, torsdagen den 20 april 2017. För att förhindra förlust bör uniträtterna utnyttjas för teckning av Units i Intuitive Aerial senast måndagen den 24 april 2017 (observera att förvaltare ofta har tidigare sista svarsdag) eller säljas på First North senast idag, torsdagen den 20 april 2017.

Memorandum och anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt

Memorandum, informationsbroschyr och anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt (”Särskild anmälningssedel 2”) kan laddas ner på:

För mer information
Robin Kahlbom, vd
Intuitive Aerial AB (publ)
robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0)730 – 70 32 02

 

Denna information är sådan information Intuitive Aerial AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april kl 09.00.

Om Intuitive Aerial AB (publ) 
Intuitive Aerial utvecklar och tillverkar professionella, fjärrstyrda kameraplattformar för högkvalitativa film-, TV- och reklamproduktioner. Bolaget erbjuder AERIGON, marknadens första fjärrstyrda, flygande kamerasystem för professionella produktionskameror. Med egenutvecklad kamerastabilisering baserad på avancerad reglerteknik, möjliggör AERIGON kreativt och intuitivt filmande med lika stabil bild från luften som på marken. Systemet har använts i en rad storskaliga film- och TV-produktioner såsom James Bond SPECTRE, Disneys Into the Woods, Marvels Avengers: Age of Ultron och naturdokumentärer för BBC, National Geographic och Animal Planet. Bolaget erbjuder också NEWTON, ett stabiliserat kamerahuvud avsedd för användning i situationer där det inte är möjligt eller tillåtet att flyga, såsom i TV-studios eller stora eventarenor. Både AERIGON- och NEWTON-systemen styrs trådlöst via den sofistikerade kontrollenheten DOMINION. Intuitive Aerial har sitt huvudkontor i Linköping och är listat på Nasdaq First North sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser avseende listningen vid Nasdaq First North är G&W Fondkommission.

Scroll to Top