Högsta förvaltningsdomstolens beslut gällande drönare har marginell inverkan på verksamheten - Newton Nordic

pressmeddelanden

Högsta förvaltningsdomstolens beslut gällande drönare har marginell inverkan på verksamheten
Intuitive Aerial, som utvecklar och säljer multirotor-helikoptrar (AERIGON) och stabiliserade kamerahuvuden (NEWTON) för den professionella film- och TV-industrin, bedömer att domen som Högsta Förvaltningsdomstolens publicerade den 22 oktober har obetydlig påverkan för bolagets verksamhet.

Högsta förvaltningsdomstolen offentliggjorde i fredags eftermiddag att drönare som är utrustad med kamera skall betraktas som övervakningskamera. Detta innebär att tillstånd krävs enligt kameraövervakningslagen för samtliga flygningar där allmänheten har tillträde. Enligt Datainspektionen minskar möjligheten att få tillstånd om flygningen har ett kommersiellt syfte.

– Detta är ett förvånansvärt verklighetsfrämmande beslut. Sverige har under de senaste åren legat i framkant gällande drönare och svenska Transportsstyrelsen var tidiga med att ta fram ett regelverk som reglerat användningen av drönare för kommersiella syften, säger Robin Kahlbom, VD Intuitive Aerial.

För Intuitive Aerial, som har utvecklat drönaren AERIGON som är framtagen för film- och TV-industrin, kommer domen endast att påverka bolaget marginellt då nästan uteslutande all försäljning sker på export och produkterna används primärt inom avgränsande områden för pågående film eller TV- inspelning. Kamerahuvudet NEWTON används inte på drönare och påverkas därmed inte av domen.

– Cirka 95 procent av våra AERIGON produkter har levererats för kommersiella syften internationellt och används dessutom i samband med filminspelning och på platser dit allmänheten inte har tillträde. Där krävs varken anmälan eller tillstånd enligt kameraövervakningslagen, fortsätter Robin Kahlbom.

– Beslutet som togs i fredags riskerar att förstöra Sveriges position inom en av världens mest expansiva marknader och stör omedelbart verksamheten för hundratals företagare och start-up företag som är aktiva i Sverige. Vi anser att situationen som uppstått omgående måste ses över och korrigeras, avslutar Robin Kahlbom.

För mer information kontakta: 
Robin Kahlbom, VD
robin.k@intuitiveaerial.com 
+46 (0)73 070 32 02

Ina Nehr, Marknads- och Kommunikationsansvarig
ina.n@intuitiveaerial.com 
+46 (0) 73 263 07 00

Denna information är sådan information Intuitive Aerial AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2016 kl 08.45.

Om Intuitive Aerial AB (publ)
Intuitive Aerial utvecklar och tillverkar professionella, fjärrstyrda kameraplattformar för högkvalitativa film-, TV- och reklamproduktioner. Bolaget erbjuder AERIGON, marknadens första fjärrstyrda, flygande kamerasystem för professionella produktionskameror. Med egenutvecklad kamerastabilisering baserad på avancerad reglerteknik, möjliggör AERIGON kreativt och intuitivt filmande med lika stabil bild från luften som på marken. Systemet har använts i en rad storskaliga film- och TV-produktioner såsom James Bond SPECTRE, Disneys Into the Woods, Marvels Avengers: Age of Ultron och naturdokumentärer för BBC, National Geographic och Animal Planet. Bolaget erbjuder också NEWTON, ett stabiliserat kamerahuvud avsedd för användning i situationer där det inte är möjligt eller tillåtet att flyga, såsom i TV-studios eller stora eventarenor. Både AERIGON- och NEWTON-systemen styrs trådlöst via den sofistikerade kontrollenheten DOMINION. Intuitive Aerial har sitt huvudkontor i Linköping och är listat på Nasdaq First North sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Scroll to Top