Halvårsrapport januari-juni 2015 Intuitive Aerial - Newton Nordic

pressmeddelanden

Halvårsrapport januari-juni 2015 Intuitive Aerial

· Nettoomsättningen uppgick till 878 TSEK *1)
· EBITA uppgick till -6 124 TSEK *1)
· Rörelseresultatet uppgick till -6 526 TSEK *1)
· Resultat efter skatt uppgick till -6 713 TSEK *1)
· Resultat per aktie uppgick till -1,50 SEK *1)
· Utgående orderstock: ca 2 900 TSEK *2)

*1) Jämförande siffror saknas från motsvarande period föregående år. Företaget refererar till årsbokslutet för siffror för helåret 2014.
*2) Se även avsnittet Händelser efter perioden.

Perioden 1 januari 2015 – 30 juni 2015 i sammanfattning 
· Bolaget börsintroducerades och listades på First North vid Nasdaq Stockholm.
· Företaget genomförde sin största marknadssatsning hittills med uppstart av det amerikanska dotterbolaget Intuitive Aerial Inc den 1 mars. Till detta rekryterades en erfaren amerikansk försäljningschef stationerad i Los Angeles för bearbetning av Hollywood-industrin och den amerikanska marknaden.
· Företaget genomförde marknadsföringsaktiviteter tillsammans med kameratillverkaren CANON i samband med lansering av CANON C300 Mark II på National Association of Broadcasters Show (NAB Show) i april.
· Företaget samarbetade med produktionsbolaget Brainfarm Digital Cinema och genomförde världens första drönarflygning med höghastighetskameran Phantom Flex 4K. Händelsen uppmärksammades av större tekniksajter som Engadget och Gizmodo och fick över 5 miljoner visningar i sociala medier.
· Ökad efterfrågan och användning av AERIGON-system inom trendsättande filmproduktioner med nya titlar som Now You See Me: The Second Act (2016), Mission Impossible: Rouge Nation (2015), James Bond Spectre (2015), The Huntsman (2016), We Are Blood (2015), samt en rad större reklamfilmsproduktioner.
· Företaget genomförde en omfattande uppgradering av produktprogrammet med stora investeringar inom kvalitet och driftsäkerhet samt vidareutveckling av kärntekniker.
· Företaget utvecklade och lanserade en ny, revolutionerande kontroll för kamera- och objektivstyrning av fjärrstyrda kamerainstallationer för film- och broadcastmarknaden.
· Distributionsavtal slöts med den japanska distributören Totsu International Co., Ltd för distribution av Intuitive Aerials produkter.
· Nyförsäljning av AERIGON-system uppgick under perioden till 3,3 miljoner SEK varav 80 % skedde under maj och juni månad.

Händelser efter perioden
· Efter periodens slut har ytterligare systemorder tecknats för ca 2 miljoner SEK.
· Intuitive Aerial utökar samarbetet med Swedish Chameleon och ingår partnerskap kring industriell produktdesign och försäljning av produkten Newton.
· Ny produkt redo för lansering på branschmässan IBC 2015 i Amsterdam i september.
· Ny kamerakontroll redo för produktion.
· Skateboard-filmen “We Are Blood” av Brainfarm har premiär i augusti. AERIGON-systemet används för nästintill samtliga drönarflygbilder i filmen.
· Grundarna till Intuitive Aerial AB nominerades som 1 av 5 svenska bolag till utmärkelsen Anders Wall Entrepreneur of the Year av Svensk-Amerikanska Handelskammaren (SACC-USA).
· Bolaget rekryterade erfaren marknadsförings- och kommunikationschef.

VD Robin Kahlboms kommentarer 
Tiden sedan börsintroduktionen i januari har kännetecknats av Intuitive Aerials största satsning någonsin. Vi har investerat hårt inom marknads- och produktutveckling och har tagit till oss viktig kompetens för företagets utveckling. Det arbetet har dragit mycket resurser, men gör att vi står starka inför en förväntad tillväxt.

Vi startade ett nytt dotterbolag i Los Angeles för att kunna intensifiera bearbetningen av filmindustrin i Hollywood och för bearbetning av de övriga amerikanska marknaderna. I samband med detta rekryterades en amerikansk försäljningschef med ett stort kontaktnät och många års erfarenhet inom filmbranschen. Våren i USA har bestått av en rad marknadsaktiviteter med bland annat presentation för Producers Guild of America, samarbeten med CANON och Brainfarm samt deltaganden på de årliga stora branschmässorna NAB Show i Las Vegas och CineGear i Los Angeles. Uppbyggnad av distributionsnät påbörjades och i Las Vegas slöt vi ett distributörsavtal med Japanska Totsu International, som kommer bli en viktig samarbetspartner på lång sikt.

På tekniksidan har vi har gjort stora investeringar i teknikutveckling, både avseende nya produkter och vidareutveckling av befintlig kärnteknik. Vi har genomfört kvalitetsförbättringar för driftsäkerhet och förenklad produktion. I samband med NAB Show lanserade vi en ny kontroll för kamera- och optikstyrning. Kontrollen har tagit AERIGON-systemet till en helt ny nivå och förändrar möjligheterna för integration av obemannade farkoster inom film och broadcast. Den nya kontrollen är redan en succé och en dörröppnare för ökad försäljning och differentiering. Kontrollen kommer att börja levereras under september månad och vi har ett antal beställningar på den nya produkten redan idag.

Bland annat som följd av tekniksatsningarna kunde vi under slutet av första halvåret märka en ökad försäljningstakt. Hela 80 % av den totala orderingången hänför sig till de senaste två månaderna av halvåret. Våra ökade marknadssatsningar och närvaro i USA började ge resultat och våra produkter fick godkännande från den amerikanska luftfartsmyndigheten FAA. Detta är ytterligare ett betydande steg framåt för bolaget då det kommer underlätta försäljningen i Nordamerika. Även i Europa och Asien fick vi ett antal nya beställningar på AERIGON tillsammans med vår nya kamerakontroll. Orderstocken vid periodens slut var ca 2,9 miljoner SEK; intäkterna från dessa kommer att synas först under andra halvåret 2015, då leveranserna sker och slutfaktureras efter rapportens slutdatum.

I vårt försäljningsarbete är det en prioriterad uppgift att utbilda marknaden i skillnaden mellan användandet av professionella system och hemmabyggda system. Detta sker bland annat genom deltagande i forum som PGA (Producers Guild Of America) och i vår kommunikation med marknaden. Det senaste halvåret har vi sett att branschen i allt större utsträckning låter sig influeras av vår inriktning gällande manualverk och kvalitetsprocesser. Vi ser detta som en bekräftelse på vi gör rätt och att vi banar väg för nya branschstandarder.

AERIGON används i allt fler större filmproduktioner och vi har börjat få tillgång till filmmaterial från Avengers: Age och Ultron och BBCs Return of the Giant Killers, vilket skapar värdefulla referenser och förstärker trovärdigheten av vårt varumärke och våra produkter. I år kommer våra produkter att användas i produktioner som James Bond – Spectre, Now You See Me – Second Act, Mission Impossible – Rouge Nation, The Huntsman och flera andra inflytelserika produktioner.

Första halvåret 2015 har varit Intuitive Aerials största investering någonsin. Vi har byggt en stadig grund med en stark produktportfölj och ökade marknadssatsningar. Nu ser vi att försäljningen börjar ta fart och vi ser fram emot att skörda frukten av vårt hårda arbete.

Robin Kahlbom, VD

Finansiell kalender 2015
Bokslutskommuniké för 2015 lämnas den 25 februari 2016.

Linköping den 27 augusti, 2015
Styrelsen i Intuitive Aerial AB (publ) genom Robin Kahlbom

För mer information:
Robin Kahlbom, VD
Telefon: 073-070 32 02
E-post: robin.kahlbom@intuitiveaerial.com

Jonas Lindqvist, styrelseordförande
Telefon: 070-350 49 69
E-post: jonas.lindqvist@intuitiveaerial.com

Allmänt om verksamheten
Intuitive Aerial är ett svenskt, Linköpingsbaserat företag som utvecklar världsledande multirotorhelikoptrar (i vardagsspråk benämnt drönare) för den professionella filmindustrin. Genom att kombinera avancerad reglerteknik med unika tekniska lösningar och enastående produktdesign möjliggörs visuella upplevelser på filmduken.

Intuitive Aerial är idag verksamt inom civila tillämpningar för film- och TV-branschen. Marknaden för UAS (Unmanned Aircraft Systems) är en ännu omogen, kraftigt växande marknad och nya regelverk är under framtagning för att tillåta kommersiell användning av obemannade farkoster. En av bolagets strategiskt viktigaste marknader, filmnationen USA, förväntas publicera det nya regelverket under 2015.

Bolaget är sedan 13 januari 2015 listat på First North vid Nasdaq Stockholm.

Scroll to Top