Goda utsikter för Intuitive Aerial efter branschmässan NAB i Las Vegas - Newton Nordic

pressmeddelanden

Intuitive Aerial at NAB2017
Goda utsikter för Intuitive Aerial efter branschmässan NAB i Las Vegas

Intuitive Aerial har nyligen deltagit på branschmässan National Association of Broadcasters, NAB, i Las Vegas, USA, som ägde rum den 22-27 april 2017.

Intuitive Aerial har under mässan genererat öppningar hos två av marknadens största leverantörer av film och tv-teknik beträffande strategiska partnerskap och integration av bolagets egenutvecklade produkter, stabiliseringshuvudet NEWTON samt styrenheten DOMINION för distribution genom dessa bolags globala distributionsnätverk. Detta är en konkret affärsmöjlighet som Intuitive Aerial har goda förväntningar ska resultera i ett återförsäljaravtal inom kort.

Intuitive Aerial får genom lyckat avtal med dessa leverantörer tillgång till en marknadspotential om minst 200 NEWTON stabiliseringshuvuden respektive 300 DOMINION styrenheter som kompletteringsinvestering till redan sålda produkter inom leverantörernas befintliga kundnätverk, varav en betydande andel av slutkunderna förväntas vilja komplettera tidigare inköpta utrustningar med NEWTON och DOMINION.

Till detta kommer löpande nyförsäljning genom att leverantörerna kan integrera NEWTON och DOMINION i sitt produkterbjudande till kunden redan från start och därmed även höja kundvärdet för sina egna produkter.

– Detta är precis den typ av samarbetspartners som Intuitive Aerial behöver för att snabbt komma upp i volym när det gäller försäljningen av våra produkter. Vi siktar på att så snart som möjligt gemensamt få ett återförsäljaravtal på plats för att därefter komma igång med försäljningen till dessa leverantörers kundbas, säger Robin Kahlbom, vd för Intuitive Aerial.

Intuitive Aerial har i möten med leverantörerna fått bekräftat att NEWTON är den enda produkten som idag finns på marknaden som möter de krav som leverantörernas slutkunder har och möjliggör dessa typer av integration. För slutkunderna rör sig en investering i NEWTON och DOMINION kostnadsmässigt om en begränsad tilläggsinvestering, men som samtidigt ger ett avgörande mervärde. Bedömningen är att ökade krav på kvalitet i inspelningar gör att NEWTON och DOMINION i sammanhanget blir betydligt mer ”must-have” än ”nice-to-have” för slutkunderna, vilket ökar sannolikheten för goda försäljningsvolymer.

Den gemensamma målsättningen är att uppföljande affärsmöten och produktdemonstrationer ska genomföras under andra kvartalet 2017.

ACE lanserar NEWTON i USA i mitten av maj
Intuitive Aerial har även haft planeringsmöte med den strategiskt viktiga kunden Atlantic Cine Equipment (ACE), östra USA:s största leverantör av tjänster med fjärrstyrda kamerasystem och som levererar teknik och tjänster till en rad världskända film- och tv-produktioner som Oscarsgalan, Golden Globes och Metropolitan Opera. Intuitive Aerial fick i slutet av mars en strategiskt viktig order på NEWTON från ACE.

Vid mötet med ACE på NAB-mässan kunde ACE bekräfta att marknadsintroduktionen av NEWTON på den amerikanska tv-marknaden kommer att ske genom genomförandet av en direktsändning under mitten av maj 2017 inför en miljonpublik på spektakulär plats i USA, där kameraplaceringar och kameraåkningar kommer att genomföras som tidigare varit omöjliga att genomföra utan NEWTON. Intuitive Aerial har blivit inbjudna till att medverka och har för avsikt att använda detta referensprojekt som en marknadsföringsplattform i kommande försäljning och marknadsföringssyfte i USA.

– ACE är en av de ledande leverantörerna av specialkamerateknik i USA, som är världens viktigaste marknad för våra produkter, och därför kommer detta kundprojekt i mitten av maj att vara en viktig referens för försäljningen av NEWTON på USA-marknaden. Med detta referensprojekt i ryggen ökar intresset att använda NEWTON hos producenterna, vilket skapar efterfrågan i marknaden. Därmed blir det lättare att hitta bra återförsäljare och det är vad som snabbt kan ge volym i försäljningen av NEWTON. Det gäller inte minst för våra kommande lanseringar av nya versioner av NEWTON som betydligt ökar den totala försäljningspotentialen, säger Robin Kahlbom, vd för Intuitive Aerial.

ACE har dessutom påbörjat planeringen av användandet av NEWTON i samband med inspelningen av Metropolitan Opera i september 2017, vilket blir en livesändning av opera till 800 operabiografer runt om i världen. Även detta projekt bedöms som väldigt viktigt för att öka efterfrågan på NEWTON hos producenter runt om i världen.

Kontakter med flera nya möjliga försäljningspartners
På NAB-mässan har Intuitive Aerial vidare inlett samtal med distributörer, agenter och samarbetspartners både inom USA samt viktiga delar av Asien (bland annat Kina). Intuitive Aerial ser goda möjligheter att relativt snabbt utöka antalet försäljningspartners för att få en bredare marknadstäckning för i första hand NEWTON. I samband med mässan blev det klart med en återförsäljare i södra USA, som bland annat använt NEWTON vid inspelningar för Malibu Boats. Vidare har ett flertal befintliga europeiska kunder rapporterat mycket positivt kring användningen av Intuitive Aerials produkter.

Fortsatt goda möjligheter för AERIGON inom premiumsegmentet
Ett ytterligare syfte med mässan har varit analys och observation av nya trender inom drönarmarknaden. Här kan observeras att det finns en stor ökning av antalet aktörer inom drönare för konsument och semi-proffsnivå, men att det inte finns några nya aktörer inom premiumsegmentet, där AERIGON finns. Intuitive Aerial har observerat marknadsmöjligheter och tekniker som både kan integreras med bolagets befintliga produkt AERIGON och därmed höja värdet för slutkunderna och Intuitive Aerials försäljningspotential.

För mer information kontakta:
Robin Kahlbom, VD
robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0)73 070 32 02

Ina Nehr, Marknads- och Kommunikationsansvarig
ina.n@intuitiveaerial.com
+46 732 63 07 00

Denna information är sådan information Intuitive Aerial AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 Maj 2017 kl 08.45.

Om Intuitive Aerial AB (publ)
Intuitive Aerial utvecklar och tillverkar professionella, fjärrstyrda kameraplattformar för högkvalitativa film-, TV- och reklamproduktioner. Bolaget erbjuder AERIGON, marknadens första fjärrstyrda, flygande kamerasystem för professionella produktionskameror. Med egenutvecklad kamerastabilisering baserad på avancerad reglerteknik, möjliggör AERIGON kreativt och intuitivt filmande med lika stabil bild från luften som på marken. Systemet har använts i en rad storskaliga film- och TV-produktioner såsom James Bond SPECTRE, Disneys Into the Woods, Marvels Avengers: Age of Ultron och naturdokumentärer för BBC, National Geographic och Animal Planet. Bolaget erbjuder också NEWTON, ett stabiliserat kamerahuvud avsedd för användning i situationer där det inte är möjligt eller tillåtet att flyga, såsom i TV-studios eller stora eventarenor. Både AERIGON- och NEWTON-systemen styrs trådlöst via den sofistikerade kontrollenheten DOMINION. Intuitive Aerial har sitt huvudkontor i Linköping och är listat på Nasdaq First North sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser avseende listningen vid Nasdaq First North är G&W Fondkommission.

Scroll to Top