Fördelning av anskaffningsvärde beslutat av Skatteverket - Newton Nordic

pressmeddelanden

IA DOOR
Fördelning av anskaffningsvärde beslutat av Skatteverket

Intuitive Aerial har erhållit besked från Skatteverket om fördelning av anskaffningsvärdet för aktier samt medföljande teckningsoption TO 3 i företrädesemissionen i april 2017.

Handeln med teckningsoptionen TO 3 inleddes i juni 2017. Medianvärdet av de fem första handelsdagarna med lägsta betalkurser, räknat från första handelsdag med avslut i teckningsoptionen TO 3, var 0,10 kronor för TO 3. Motsvarande medianvärde för aktierna var 2,20 kronor.

Av anskaffningsutgiften för aktierna och medföljande teckningsoptioner TO 3 i Intuitive Aerial bör därför 98 procent hänföras till de nytecknade aktierna och 2 procent till teckningsoptionen TO 3.

En Unit innehöll två aktier och en teckningsoption TO 3 till teckningskursen 5 kronor. Därmed anses varje aktie som tecknats i nyemissionen anskaffad för 2,45 kronor och teckningsoptionen TO 3 anses anskaffad för 0,10 kronor.

Uppgifterna om anskaffningsvärde ska användas i kommande deklaration vid försäljning av:

  1. aktier tecknade i nyemissionen;
  2. teckningsoptionerna TO 3; och/eller
  3. aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionen TO 3 som erhållits i samband med nyemissionen.

Endast de som via aktiedepå eller VP-konto tecknat Units i nyemissionen eller köpt BTU berörs av uppgifterna. De som via ISK eller kapitalförsäkring tecknat Units i nyemissionen eller köpt BTU berörs inte av uppgifterna.

Linköping den 10 juli 2017
Styrelsen i Intuitive Aerial AB

För mer information kontakta:
Peter Ahlgren, Styrelseordförande
peter.ahlgren@intuitiveaerial.com

Robin Kahlbom, VD
robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0)73 070 32 02

 

Om Intuitive Aerial AB (publ)
Intuitive Aerial utvecklar och tillverkar professionella, fjärrstyrda kameraplattformar för högkvalitativa film-, TV- och reklamproduktioner. Med egenutvecklad teknik för kamerastabilisering baserad på avancerad reglerteknik möjliggörs intuitivt filmande med stabil bild. Bolaget erbjuder NEWTON, ett stabiliserat kamerahuvud som kan användas på applikationer i rörelse, exempelvis på fordon, kranar- räls- och wiresystem. Systemet har använts i flera stora TV produktioner såsom Eurovision Song Contest, UEFA Europa League och Red Bull Straight Rhythm. Med bolagets multirotorhelikopter AERIGON erbjuds dessutom ett fjärrstyrt flygande kamerasystem för professionella produktionskameror. Systemet har använts i en rad storskaliga film- och TV-produktioner såsom James Bond SPECTRE, Disneys Into the Woods, Marvels Avengers: Age of Ultron och naturdokumentärer för BBC, National Geographic och Animal Planet.  Både AERIGON- och NEWTON-systemen styrs trådlöst via den sofistikerade kontrollenheten DOMINION. Intuitive Aerial har sitt huvudkontor i Linköping och är listat på Nasdaq First North sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser avseende listningen vid Nasdaq First North är G&W Fondkommission.

Scroll to Top