Ledning, Styrelse & Revisor - Newton Nordic

Ledning, styrelse & Revisor

Ledning

Henrik Lewander – VD

Henrik Lewander har mer än 20 års erfarenhet av att driva teknikbolag. De senaste åren har han varit aktiv som affärsängel och framför allt investerat och engagerat sig i små bolag med global och skalbar teknik. Dessförinnan drev han upp Opera Softwares utvecklingsavdelning i Sverige till som mest över 100 anställda. Henrik har en utbildning inom Industriell Ekonomi vid Linköpings Universitet och tillträdde som bolagets VD i januari 2020. Född: 1975.

Antal aktier: 36 000

Robin Kahlbom – Affärsutvecklingschef

Robin arbetar med fokus på strategi, affärsutveckling, marknadsföring och marknadsdriven innovation. Han var bolagets VD år 2014 – 2019 och har 10 års erfarenhet av entreprenörsskap och teknikbolag. Robin är utbildad trafikpilot vid SAA och har arbetat inom civil luftfart, både på ledningspositioner och som kommersiell pilot i privatchartersektorn. Född: 1987.

Antal aktier privat och via bolag: 434 050
Antal teckningsoptioner TO6: 200 000

Sanna Gustafsson – Ekonomichef

Sanna har mångårig erfarenhet av redovisning, uppföljning och verksamhetsstyrning från både stora och små företag. Hon är utbildad till Civilekonom med inriktning redovisning vid Linköpings Universitet. Har arbetat på Bolaget sedan augusti 2018 och tillträdde tjänsten som ekonomichef i maj 2019. Född: 1984.

Antal aktier: 0
Antal teckningsoptioner TO6: 100 000

Mårten Svanfeldt – Teknikchef

Innan Mårten var med och grundade Bolaget, hade han mångårig erfarenhet som mjukvaruutvecklare och systemingenjör för grafik- och simuleringssystem i realtid för bl.a. svenska Meqon och amerikanska Ageia. Han har varit arkitekt för Bolagets samlade tekniska utveckling men även direkt ansvarig för de elektronik- och mjukvarusystem som Bolaget tagit fram. Mårten är civilingenjör i Teknisk Fysik och Elektroteknik, med inriktning på inbyggda och inbäddade system,  efter studier vid Linköpings Universitet och National Tsing-Hua University i Taiwan. Han tillträdde tjänsten som teknikchef år 2010. Född: 1984.

Antal aktier via bolag: 364 025
Antal teckningsoptioner TO6: 200 000

styrelse

Pelle Hjortblad – Styrelseordförande

Pelle Hjortblad har en lång erfarenhet av att leda företag med internationell verksamhet där fokus varit på försäljning, marknadsföring och organisation. Pelle Hjortblad har bland annat varit VD på Paynova och försäljningschef på Tele2. Han äger och driver idag Toftaholm Herrgård parallellt med uppdrag som managementkonsult. Pelle Hjortblad är idag styrelsemedlem i Stratsys, Webforum Europe, Motion Display (AktieTorget), Trippus Event Solutions samt styrelseordförande i Comintelli och TiksPac (AktieTorget). Född: 1955.

Invald: 2018
Antal aktier: 0
Teckningsoptioner: 0
Oberoende: Pelle Hjortblad är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen, samt bolagets största ägare.

Magnus Sundelin – Styrelseledamot

Magnus Sundelin är grundare och VD i SEO Design som hjälper företag med digital marknadsföring och webbutveckling. Han har också tidigare byggt upp och sålt ett vaktbolag, vilket gett god erfarenhet av personalutveckling och hur man bygger starka team i företag. Magnus Sundelin har studerat till civilingenjör i Maskinteknik på Chalmers Tekniska Högskola. Född: 1976.

Invald: 2018
Antal aktier: 0
Teckningsoptioner: 0
Oberoende: Magnus Sundelin är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen, samt bolagets största ägare.

Robin Kahlbom – Styrelseledamot

Robin arbetar som affärsutvecklingschef på Newton Nordic med fokus på strategi, affärsutveckling, marknadsföring och marknadsdriven innovation. Han var bolagets VD år 2014 – 2019 och har 10 års erfarenhet av entreprenörsskap och teknikbolag. Robin är utbildad trafikpilot vid SAA och har arbetat inom civil luftfart, både på ledningspositioner och som kommersiell pilot i privatchartersektorn. Född: 1987.

Invald: 2019
Antal aktier privat och via bolag: 434 050
Antal teckningsoptioner TO6: 200 000

Oscar Öberg – Styrelseledamot

Oscar Öberg är grundare och VD i företaget Softube som säljer musikproduktionsprogram till småföretagare och privatpersoner på en global marknad. Softube har genom att etablera ett starkt varumärke och med effektiv marknadsföring vuxit kontinuerligt sedan starten och omsätter idag drygt 40 MSEK med god lönsamhet. Oscar Öberg är civilingenjör i Datateknik från Tekniska Högskolan i Linköping. Född: 1978.

Invald: 2018
Antal aktier: 72 000
Teckningsoptioner: 0
Oberoende: Oscar Öberg är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen, samt bolagets största ägare.

Revisor

PwC Sverige är marknadsledande inom revision, skatte- och affärsrådgivning. De har cirka 45 000 kunder som består av globala företag, stora företag och organisationer, små och medelstora företag och offentlig sektor. PwC har 33 kontor i landet och över 2 800 medarbetare.

Newton Nordics revisor är Robert Söderlund, verksam vid PwC i Norrköping. Söderlund är auktoriserad revisor och medlem i FAR. Huvudansvarig revisor sedan 2010.

Scroll to Top