Careers - Newton Nordic

CareerS

We strive to be market leader in our field and we are always open to get in contact with the right talent. Please email your CV to careers@newtonnordic.com if you are interested in working with us.

Current job openings

Mechanical Engineer
Software Developer

job ads (SWE)

Mekanikkonstruktör

Placering: Linköping

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • Framtagning och utvärdering av designkoncept och prototyper
  • Konstruktion och CAD-ritning av komponenter och hela produkter
  • Framtagning av tillverkningsunderlag, QA-material och liknande för andra delar av företaget

Mjukvaruutvecklare

Placering: Linköping

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • Nyutveckling och underhåll av firmware för inbyggda regler- och kommunikationssystem
  • Utveckling av interna verktyg som underlättar för avdelningarna för utveckling, produktion och service i deras arbete
Scroll to Top