Careers - Newton Nordic

CareerS

We strive to be market leader in our field and we are always open to get in contact with the right talent.

Please email your CV to careers@newtonnordic.com if you are interested in working with us.

We are based in Linköping, Sweden

NEWTON stabilized head on cable cam at NAB Show

Current job openings (SWE)

Mekanikkonstruktör

  • Framtagning och utvärdering av produktkoncept och prototyper.
  • Konstruktion och CAD-ritning av komponenter och hela produkter.
  • Framtagning av tillverkningsunderlag, QA-material och liknande för andra delar av företaget och externa leverantörer.

Mjukvaruutvecklare

  • Nyutveckling och underhåll av mjukvara för inbyggda regler- och kommunikationssystem.
  • Vidareutveckling av de algoritmer och metoder som ligger till grund för regler- och kontrollsystemen.
  • Utveckling av interna verktyg som underlättar för avdelningarna för utveckling, produktion och service i deras arbete.
Scroll to Top