Aktien & Ägare - Newton Nordic

AKTIEN & ägare

Aktien

Aktierna har upprättats enligt svensk rätt och är denominerade i svenska kronor. Endast ett aktieslag förekommer. Aktien är utställd på innehavare och aktieboken förs elektroniskt av Euroclear Sweden.
AKTIEKAPITAL
I bolaget finns det 98 221 429 aktier med ett kvotvärde om 0,18 kronor. Aktiekapitalet uppgår till 19 872 169 kronor (2023-04-11).
Aktiekapitalets utveckling
ANTAL AKTIERAKTIEKAPITAL
ÅrHändelseFörändringTotaltFörändringTotaltKvotvärde
2010Bildande50 00050 00050 00050 0001,00
2012Nyemission13 33363 33313 33363 3331,00
2013Nyemission4 16767 5004 16767 5001,00
2014Nyemission15 83383 33315 83383 3331,00
2014Nyemission11 66694 99911 66694 9991,00
2014Nyemission16 668111 66716 668111 6671,00
2014Fondemission0111 667390 835502 5024,5
2014Split 25:12 680 0082 791 6750502 5020,18
2015Nyemission1 674 4194 466 094301 395803 8970,18
2016Nyemission2 072 9376 539 031373 1291 177 0260,18
2017Nyemission3 391 4469 930 477610 4601 787 4860,18
2017Nyemission94 05010 024 52716 9291 804 4150,18
2018Nyemission25 049 05435 073 5814 508 8306 313 2450,18
2018Teckningsoptioner11 404 39246 477 9722 052 7918 366 0350,18
2018Teckningsoptioner11 083 96257 561 9351 995 11310 361 1480,18
2020Nyemission37 144 59694 706 5316 686 02817 047 1760,18

Teckningsoptioner

TECKNINGSOPTION TO 7

Den 28 februari 2022  beslutade en extra bolagsstämma om att utge nya teckningsoptioner enligt nedanstående villkor.

 

Aktieägare

Bolagets större ägare framgår av nedanstående uppställning.
NAMNANTAL AKTIERANDEL
STAR INNOVATION GROUP AB (PUBL)14 070 52514,33%
SWEDBANK AB8 360 4828,51%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB5 731 3065,84%
AVANZA BANK AB3 392 5823,45%
LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB2 674 7792,72%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB2 528 6262,57%
KENTH ERICSON MANAGEMENT CONSULTING2 250 0002,29%
LAHDO, MOURAD MARADONA1 100 0001,12%
DNB BANK ASA, FILIAL SVERIGE1 085 9481,11%
BJÖRKLUND, JOAKIM941 4010,96%
Övriga Ägare (Antal 5 076 St)56 085 78057,10%
SUMMA98 221 429100%
Källa: Euroclears ägarförteckning per den 18 november 2022.

Bolaget beslutade den 28 november 2022 att genomföra en riktad nyemission till Star Innovation Group AB (publ) på totalt 83 333 333 aktier och emissionen blev registrerad under våren 2023. Bolaget beslutade den 28 november 2022 att genomföra en företrädsemission vilket inbringade cirka
2 mkr varav bolaget emitterade totalt 11 398 450 nya aktier som blev registrerade under våren 2023.

Ledande befattningshavare (PDMR)

NamnBefattning
Jesper StaranderStyrelseledamot & VD
Magnus HellströmStyrelseledamot & Ordförande
Ida AlfredssonStyrelseledamot

Insynshandel

Bolaget är ett publikt avstämningsbolag men dess aktie är för närvarande inte marknadsnoterad varav någon enskild insynshandel inte är skyldig att rapporteras. Närstående transaktioner rapporteras dock via sedvanliga flaggningsmeddelanden som publiceras på bolagets webbplats.
Scroll to Top